Fastsættelse af udgiftslofter for 2014 til 2017

17-05-2013

Finansministeriet har den 15. maj 2013 sendt forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017 i høring.

Lovforslaget fastsætter konkrete niveauer for udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014, 2015, 2016 og 2017, jf. budgetloven. Her følger et teknisk notat, som redegør for de økonomiske forudsætninger bag udgiftslofterne.

Læs notatet om fastlæggelse af udgiftslofter for 2014-2017

I tilknytning til det tekniske notat er endvidere udarbejdet et notat om indabejdelse af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, samt oversigter på kontoniveau over afgræsningen af de statslige, kommunale og regionale udgiftslofter.

Læs notatet Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs notat om Afgrænsning af det statslige delloft for indkomstoverførsler på hovedkontoniveau

Læs notat om Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau

Læs notat om afgrænsning af det kommunale udgiftsloft

Læs notat om afgrænsning af de regionale dellofter