Særligt til pressen: Praktisk om præsentation af finanslovforslaget for 2015

21-08-2014

Regeringen offentliggør på tirsdag den 26. august kl. 10.00 sit forslag til finanslov for 2015 på fm.dk. Samtidig kan den trykte udgave af forslaget afhentes i Finansministeriets reception mod forevisning af gyldigt pressekort.

Pressemøde om finanslovforslaget 

Kl. 11.00 præsenterer finansminister Bjarne Corydon forslaget og besvarer spørgsmål fra pressen ved et pressemøde i Finansministeriets Rentekammer. Adgang med pressekort. 

Pressedrop 

Der vil være følgende pressedrop ved pressemødet til elektroniske medier:

  • Hele den klippede produktion – leveret som HDSDI
  • Rent lydsignal – leveret som balanceret XLR mono
  • Rent signal med slides fra præsentation – leveret som HDSDI

Spørgsmål om koordinering vedr. dette rettes til Jonas Løvstad fra Signalmedia på telefon 26 20 08 01.

Lys

Det vil ikke være muligt at sætte yderligere lys, end det lys Finansministeriet på forhånd har sat op. 

Se præsentationen af finanslovforslaget live på fm.dk

Finansministeriet filmer præsentationen, som vises live på fm.dk kl. 11.00 – inklusiv de efterfølgende spørgsmål fra pressen.

Vis præsentationen live direkte på hjemmeside

Nyhedsmedierne kan også vise præsentationen live på mediernes hjemmesider vha. en embeded player.

Der sendes et testsignal fra playeren mandag den 25. august kl.12.00-13.00. 

Publikationer 

I forbindelse med offentliggørelsen af finanslovforslaget for 2015 udarbejder Finansministeriet to publikationer. Det drejer sig om ”Budgetoversigt 2, august 2014”, og selve publikationen om finanslovforslaget for 2015. Publikationerne vil være tilgængelige på fm.dk tirsdag den 26. august kl. 10.00. 

Finanslovsdatabase

Der kan fra tirsdag den 26. august kl. 10.00 findes flere oplysninger om finanslovforslaget i Finansministeriets finanslovsdatabase, som findes på fm.dk. Finanslovdatabasen indeholder fx detaljerede oplysninger om: 

  • Statens indtægter og udgifter fordelt på ministerområder 
  • Statens bloktilskud fordelt på henholdsvis regioner og kommuner 
  • Statens driftsudgifter