OK15: Løntilbageholdenhed og de lokale kerneopgaver i fokus

18-12-2014

Finansministeren har i dag præsenteret sine overenskomstkrav for lønmodtagersiden som led i overenskomstforhandlingerne på det statslige område (OK15).

Finansministerens væsentligste prioritering er en ansvarlig økonomisk ramme for den kommende overenskomstperiode. Lønningerne i staten er siden 2008 samlet set steget betydeligt mere end lønningerne i den private sektor, også selv om der har været en reguleringsordning, som har udlignet en del af forskellen.

Det er afgørende for regeringen at resultatet af OK15 understøtter en ansvarlig økonomisk politik. Ca. 2/3 af de offentlige driftsudgifter går til løn. Alene i staten bruger vi ca. 90 mia. kr. årligt på løn. Det er en central udfordring, at den statslige lønudvikling er løbet fra den private til skade for konkurrenceevnen. I sidste ende kan højere lønstigninger i den offentlige sektor end i den private sætte leverancen af offentlige ydelser under pres. Der må derfor udvises betydelig løntilbageholdenhed ved OK15, siger Bjarne Corydon. 

Herudover har finansministeren blandt andet stillet krav om en styrket indsats for et effektivt og tillidsfuldt samarbejde med fokus på kerneopgaven lokalt på statens arbejdspladser.

Et godt og tillidsfuldt lokalt samarbejde spiller en væsentlig rolle for, at medarbejderne trives og kan levere de bedst mulige resultater, og dermed for, at de statslige arbejdspladser kan øge kvaliteten og effektiviteten i løsningen af kerneopgaverne, siger Bjarne Corydon. 

Læs overenskomstkrav 2015 til CFU  

Læs overenskomstkrav 2015 til Akademikerne