Teknisk baggrundsrapport til Aftaler om Vækstpakke 2014

05-12-2014

I juni 2014 blev der indgået Aftaler om Vækstpakke 2014. Aftalerne er en første opfølgning på Produktivitetskommissionens arbejde. Aftalerne samt øvrige af regeringens resultater i 2014 øger produktiviteten, indkomsterne og væksten i økonomien, således at strukturelt BNP vurderes at være ca. 6 mia. kr. højere i 2020, end det ellers ville være tilfældet. Det sker gennem ændringer af den offentlige regulering, lettelser af virksomhedernes energiomkostninger, styrket adgang til finansiering og initiativer vedrørende øget adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I dette tekniske baggrundsnotat er beregningerne bag Aftaler om Vækstpakke 2014 dokumenteret.

Læs Teknisk baggrund til Aftaler om Vækstpakke 2014

Læs mere om Aftaler om Vækstpakke, juni 2014