Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

14-07-2014

Der indgås en delaftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af
PSO som led i en samlet aftale om Vækstpakke 2014.

Læs aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO