Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge en ny metro til Sydhavnen

14-05-2014

Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge en metro til Sydhavnen med 5 stationer til 8,6 mia. kr. (inkl. 30 pct.-reserver). Med etablering af en metro til Sydhavnen tages et stort skridt i retning af at fremtidssikre den kollektive trafik i Hovedstaden og modvirke den øgede trængsel.

Med Sydhavnsmetroen vil flere centrale bydele i København være koblet på metronetværket. Sydhavnsmetroen vil være en afgrening fra den nye Metrocityring og fungere som en forlængelse af pendullinjen fra Nordhavnen til København H. Sydhavnslinjen vil dermed blive en integreret del af trafikken på Cityringen med direkte adgang til de mest centrale metro- og togstationer. Sydhavnsmetroen forventes at stå færdig i 2023.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Det er centralt for regeringen at prioritere den kollektive trafik. En velfungerende kollektiv trafik sikrer mobilitet og modvirker trængsel og understøtter dermed et grundvilkår for vækst. Vi har med Togfonden DK lagt sporet for en massiv opgradering af banenettet til gavn for hele landet. Med etablering af en metro til Sydhavnen opgraderer vi den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Jeg er derfor rigtig glad for denne aftale med kommunen.

Sydhavnsmetroen skal ende ved Ny Ellebjerg station. Hovedstaden vil med Ny Ellebjerg kunne få en knudepunktsstation af både regional og national betydning, hvor der skabes forbindelse for rejsende fra Jylland, Fyn, Vest- og Sydsjælland til Københavns centrum og omegn. Nogle regional- og fjerntog vil kunne føres direkte via Ny Ellebjerg, til Amager og Lufthavnen, og dette vil gøre skiftemuligheder på Ny Ellebjerg værdifulde. Et stærkt knudepunkt på Ny Ellebjerg med en metrolinje vil øge robustheden i det kollektive transportsystem og medvirke til at gøre systemet langtidsholdbart.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler:

At vi hurtigere og mere fleksibelt kan få transporteret mennesker fra A til B er med til at skabe flere job og bedre velfærd. Og så betyder det også mindre spildtid i dagligdagen for både københavnere, pendlere og besøgende i København, så jeg er meget tilfreds med forslaget om at udbygge metroen.

Transportminister Magnus Heunicke udtaler:

Nu får vi en ekstra linje på metroen, så den bliver en endnu større gevinst for både indbyggerne i København og de mange, der pendler ind til byen.

I stedet for at sidde fast i bilkøer over jorden, kan pendlerne fremover suse af sted under jorden.

Overborgmester Frank Jensen udtaler:

Alle ved, at det har været et af mine stærkeste ønsker, at få udbygget metroen. Vi får en Sydhavnsmetro, en Nordhavnstunnel og mere metro i Nordhavn. Det er en utroligt vigtig aftale om bedre trafik i København. Alene byggeriet af Sydhavnsmetroen vil øge antallet af metropassagerer med 43.000 dagligt og mindske trængslen.

Regeringen og Københavns Kommune er enige om at handle nu af hensyn til det såkaldte afgreningskammer, der skal etableres på Metrocityringen. Sammentænkningen med anlægget af Cityringen vil medføre både besparelser på anlæg af Sydhavnsmetroen og muliggøre en tidligere åbning end ellers. Staten og Københavns Kommune betaler hver halvdelen af afgreningskammeret.

Herudover overdrager staten 40 procentpoint af sin ejerandel af By og Havn til Københavns Kommune, der herefter har ansvaret for finansieringen af resten af Sydhavnsmetroen.

Københavns Kommune tilvejebringer finansieringen dels via kontante indskud i Metroselskabet, dels via By og Havn, der indskyder den resterende finansiering i Metroselskabet.

Københavns Kommune vil samtidig sikre, at der med finansiering fra By og Havn anlægges en tunnel fra Nordhavnsvej under Svanemøllebugten og et antal yderligere metrostationer i forlængelse af metroafgreningen på Nordhavnen. Det vil ske i takt med byudviklingen i Nordhavnen.

Parterne er enige om, at aftalen forudsætter godkendelse i Borgerrepræsentationen, statens relevante beslutningsorganer samt tilslutning fra Frederiksberg Kommune.