Fakta om regeringens ansvarlige økonomiske politik

08-09-2014

Regeringen fører en ansvarlig økonomisk politik. Også selvom man går helt til grænserne i budgetloven og EU’s stabilitets- og vækstpagt.

Her er hvorfor

  • Økonomien er i fremgang, men fremgangen er stadig skrøbelig. Derfor er det ansvarligt og fornuftigt at gå helt til grænserne for at kunne understøtte beskæftigelsen og væksten mest muligt. Alternativet er at bremse op. Chefen for den europæiske Centralbank, Mario Draghi, har for nylig opfordret lande i Europa til at udnytte råderum i finanspolitikken for at hjælpe et opsving mest muligt på vej.

  • Budgetlovens krav om at Danmark skal holde sig indenfor et såkaldt strukturelt underskud på maksimalt 0,5 pct. af BNP gælder på tidspunktet, hvor man lægger budgettet for det kommende år – altså ved finanslovens fremlæggelse. Man kan samtidig heller ikke aktivt tage politiske beslutninger, som øger underskuddet ud over grænsen. Men hvis der efter præsentationen af forslaget til finanslov indtræder udefra kommende hændelser, som trækker i retning af et større underskud, vil dette ikke betyde, at vi bryder med budgetloven.

  • EU’s såkaldte stabilitets- og vækstpagt indeholder et krav om, at det faktiske underskud må være på maksimalt 3,0 pct. af BNP. Regeringen vil sikre, at vi holder os inden for denne ramme, men skulle det potentielt ske, at Danmark på baggrund af udefra kommende begivenheder bryder 3-procentsgrænsen vil det være EU­ Kommissionen og Rådet, der vurderer eventuelle konsekvenser. Hvis Kommissionen vurderer overskridelsen til at være midlertidig (dvs. et enkelt år) og begrænset ventes det ikke at få konsekvenser, fx i form af en ny EU-henstilling.

  • Der er beviseligt meget stor tillid til dansk økonomi – hvilket udspillet til finanslov for 2015 ikke har ændret. Således har Danmark et af de mindste rentespænd til Tyskland og vi har den højeste karakter ”AAA” hos alle tre internationale såkaldte kreditratingbureauer, hvilket viser at der er meget stor tillid til vores økonomi.

I forbindelse med diskussionen om regeringens skøn for vækst og underskud skal det understreges, at skønnene foretages af politisk neutrale embedsmænd uden indblanding fra politikerne.