Aftale om kommune- og regionsaftaler

10-07-2015

Regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale om gensidigt at bakke op om de økonomiaftaler, som den til enhver tid siddende regering indgår med kommuner og regioner.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger om aftalen:

Det glæder mig, at vi har kunnet nå denne aftale. Den sikrer ikke blot afklaring om kommunernes økonomi for 2016, men lægger samtidig et solidt fundament under aftalesystemet mellem kommuner, regioner og staten.

Aftalen betyder, at der er sikret et flertal bag den økonomiaftale, som regeringen indgik i sidste uge med KL. 

Den konkrete aftaletekst er følgende:

Regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige om at støtte op om det eksisterende aftalesystem for samarbejdet mellem staten og kommunerne henholdsvis regionerne. Partierne tilkendegiver derfor fremover at ville stemme for et aktstykke, som den til enhver tid siddende regering måtte oversende til godkendelse i Finansudvalget forudsat, at aktstykket er baseret på en aftale indgået med KL henholdsvis Danske Regioner.