Hjort: Regulering af grundskyld er fastsat ved lov

09-07-2015

Niveauet for regulering af grundskylden er fastsat ved lov og kan derfor ikke ændres som en del af en kommuneaftale. Det fastslår finansminister Claus Hjort Frederiksen som en kommentar til De Konservatives udmelding om, at partiet ikke vil stemme for aktstykket om kommunernes økonomi for 2016.

Jeg har grundlæggende stor forståelse for, hvis nogle boligejere er bekymrede for en eventuelt stigende grundskyld. Men den måde, vi regulerer grundlaget for grundskylden følger mekanisk af den skattelovgivning, som blev vedtaget for over ti år siden – også af de konservative. Den lov skal jeg naturligvis overholde, og den kan kun ændres, hvis der er 90 mandater bag et nyt lovforslag. Desuden skal partierne kunne finde finansieringen, og det er ikke billigt.

Finansministeren undrer sig samtidig over den konservative melding:  

Jeg må sige, at det undrer mig, at De Konservative først over for mig giver tilsagn om at støtte aktstykket om kommunernes økonomi – for nu siden at trække denne støtte. Dermed risikerer de at skabe stor usikkerhed om økonomien i kommunerne næste år. Man skal huske, at mange kommuner er i fuld gang med at planlægge deres budgetter. Samtidig må jeg bemærke, at De Konservative har stemt for helt tilsvarende regulering af grundskylden de sidste 12 år.

Claus Hjort Frederiksen vil gerne diskutere mulighederne for at se på grundskylden med Folketingets partier. 

Jeg går gerne i dialog, for det er et relevant emne. Men det skal være i forbindelse med en finanslovsproces, for uden penge og uden mandater er det her blot en ren parademelding, så jeg håber, at de konservative vil besinde sig.

Fakta

Loftet over de afgiftspligtige grundværdier reguleres hvert år i overensstemmelse med lov om kommunal ejendomsskat, som blev indført af den daværende VK-regering med virkning fra 2003. 

Det indebærer, at beregningsgrundlaget – den afgiftspligtige grundværdi – som udgangspunkt højst kan udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent.  

Denne reguleringsprocent følger af lov om kommunal ejendomsskat. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Det sker på det såkaldte bloktilskudsaktstykke.  

Reguleringsprocenten kan højst udgøre 7 pct., også selv om grundens aktuelle vurdering stiger mere. Loftet medvirker dermed til at begrænse stigningen i ejendomsskatterne for mange boligejere.