Delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

05-04-2018

Ny delaftale skal gøre konkurrencen mellem offentlige og private aktører mere fair.

Den offentlige sektor tilbyder en lang række ydelser lige fra uddannelse og ældre-pleje til hospitalsvæsen og dagtilbud. Disse ydelser er eksempler på kerneopgaver for det offentlige.

Offentlige institutioner varetager i nogle tilfælde også opgaver, som ligger langt væk fra de offentlige kerneopgaver, og som i forvejen varetages af private virksomheder. Det kan skabe en unfair konkurrence.

I de tilfælde, hvor der alligevel er gode grunde til, at det offentlige varetager opgaver i konkurrence med private virksomheder, er det vigtigt, at konkurrencen sker på rimelige vilkår. Ellers risikerer de offentlige institutioner at udkonkurrere private aktører.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er derfor enige om at sikre en mere fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører.

I de tilfælde, hvor tungtvejende hensyn taler for offentlig erhvervsaktivitet, skal det ske på fair og lige vilkår i forhold til private aktører. Det betyder først og fremmest, at ydelser i forbindelse med offentlig erhvervsaktivitet skal prissættes, så der ikke sker konkurrenceforvridning, og at virksomhederne får en mere effek-tiv og gennemsigtig klageadgang.

Aftalepartierne er enige om følgende konkrete initiativer, som skal sikre mere fair og lige konkurrence:

 • Fair prissætning ved offentlig erhvervsaktivitet
 • Klarere regler for kontrolbud
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe for offentlige erhvervsaktiviteter
 • Bedre klageadgang ved offentlig erhvervsaktivitet

Læs delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Partiernes ordførere kan kontaktes på følgende telefonnumre:

 • Benny Engelbrecht, finansordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 3337 4037
 • Magnus Heunicke, kommunalordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 4435
 • René Christensen, finansordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 3337 5122
 • Eva Kjer Hansen, innovationsordfører, Venstre, tlf.: 6162 5500
 • Joachim B. Olsen, finansordfører, Liberal Alliance, tlf.: 6162 5093
 • Martin Lidegaard, finansordfører, Radikale Venstre, tlf.: 3337 4716
 • Rasmus Jarlov, finansordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 6162 4641