Finansministeren deltager i IMF's forårsmøde i Washington

17-04-2018

Finansminister Kristian Jensen rejser onsdag til Washington for at deltage i forårsmøderne i Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken.

Møderne er en vigtig anledning for finansministeren til at understrege vigtigheden af internationalt økonomisk samarbejde og frihandel. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

Dansk og international økonomi har det rigtig godt, og den globale vækst er bredt forankret i både USA, Europa og i resten af verden. Men samtidig er der tydelige faresignaler, og især de nye toldbarrierer i USA er meget bekymrende. De risikerer at udløse stigende protektionistisme i andre lande, og det vil skade os alle og gå ud over verdensøkonomien.

Finansministeren vil deltage i møder i ministerkomitéen, IMFC, som sætter de strategiske retningslinjer for Valutafondens arbejde. Her vil fokus være på vigtigheden af at undgå protektionistiske politikker, og på hvordan landene kan benytte den økonomiske situation til at opbygge finanspolitisk råderum og gennemføre reformer, der styrker holdbarheden og øger vækstpotentialet. 

Det er vigtigt at udnytte en stærk økonomi til at forberede sig på dårligere tider og sikre et stærkt fundament for fremtidig vækst og velfærd. Og så er det helt afgørende, især for et lille land som Danmark, at alle forpligter sig til at opretholde en åben global økonomi for handel og investeringer, og at det forpligtende, internationale samarbejde i IMF styrkes,” siger Kristian Jensen. 

Ministeren vil i forbindelse med sit besøg i Washington også mødes med den amerikanske administration og med ledende Kongresmedlemmer, samt deltage i en paneldiskussion om globalisering, teknologi og fremtidens arbejdsmarked.

Faktaboks

IMFC repræsenterer alle 189 IMF-medlemslande. De fleste er samlet i en række valgkredse, bortset fra de største lande som fx USA, Kina, Japan, Tyskland, Storbritannien og Frankrig, der hver har deres egen stol i IMFC og i IMF’s bestyrelse.

Den nordisk-baltiske IMF-valgkreds omfatter Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Estland, Letland og Litauen. Posten som IMFC-medlem roterer mellem de otte lande. Island repræsenterer valgkredsen på det kommende IMFC-møde.