Overenskomstforlig for 180.000 statsansatte på plads

28-04-2018

Statens chefforhandler Sophie Løhde har forhandlet overenskomstforlig på plads for 180.000 medarbejdere i staten med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne (AC).

Staten vil også de kommende år være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til udvikling, og medarbejderne kan se frem til en pæn lønstigning.

Det ligger fast, efter at chefforhandler Sophie Løhde på vegne af staten i dag har indgået forlig med CFU og AC, der tilsammen repræsenterer ca. 180.000 ansatte i staten.

Og det var en tilfreds chefforhandler, som efter hårde og månedslange forhandlinger først i Finansministeriet og derefter Forligsinstitutionen, kunne trykke hånd med Flemming Vinther, formand for CFU og forhandlingsleder for de ansatte i staten, og formand for AC, Lars Qvistgaard:

Jeg er meget tilfreds med, at vi har indgået et forlig, der nu vil sikre ro på det statslige område. Enhver overenskomstforhandling er svær, men det er ingen hemmelighed, at det denne gang har været særlig svært at nå til enighed. Begge parter har strakt sig for at nå i mål, og vi har tilbragt rigtig mange timer i forhandlingslokalet de seneste måneder, siger Sophie Løhde og fortsætter:
Det har hele tiden været min ambition at indgå en aftale, som begge parter kan se sig selv i, og det er lykkedes. Med forliget sikrer vi, at staten også de kommende år vil være en attraktiv arbejdsplads, der vil udvikle sig i en positiv retning. Og samlet set har vi landet en ansvarlig aftale, hvor der er blevet plads til mærkbare lønstigninger.

Den samlede økonomiske ramme for begge forlig er på 8,1 procent i overenskomstperioden og vil give en generel lønstigning på 6,2 procent til de statsansatte.

CFU-forliget giver desuden markante lønforbedringer til statens lærlinge og elever, hvis lønninger fremover kommer til at ligge på niveau med lønningerne blandt elever i den private sektor.

Elever i staten får i dag en langt lavere løn end elever ansat i det private, og det er selvom de er ved at tage en tilsvarende uddannelse. Det kan være med til at gøre det svært for de statslige arbejdspladser at tiltrække nye, dygtige elever. Jeg er derfor glad for, at eleverne i staten nu kommer til at stige i løn, så deres løn kommer til at ligge på niveau med lønningerne blandt elever i det private, siger Sophie Løhde.

Derudover er parterne bl.a. enige om at etablere en ny kompetencefond, som skal give medarbejderne ude på de enkelte arbejdspladser bedre muligheder for at tilegne sig og udvikle de nødvendige kompetencer, der efterspørges lokalt på de statslige arbejdspladser og på et moderne arbejdsmarked i øvrigt.

Der indføres desuden nye fælles chefaftaler, der forenkler løn- og ansættelsesvilkårene for chefer på visse selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner.

Vilkårene for medarbejdere, hvis arbejdsplads flytter geografisk som led i regeringens ’Bedre Balance’-planer forbedres også på forskellig vis.

Og endelig sikrer forligene tryghed om medarbejdernes betalte spisepause, som forsat vil være medregnet i arbejdstiden.

De nye overenskomstaftaler, der vil være gældende frem til 1. april 2021, skal nu til afstemning blandt alle centralorganisationerne og AC.

Læs forliget mellem staten og CFU

Læs bilag til forlig mellem staten og CFU

Læs forliget mellem staten og Akademikerne