Meld en regel: Hundredvis af regelforenklingsforslag skal blive til virkelighed

24-08-2018

Regeringen vil luge ud i bøvl og bureaukrati i den offentlige sektor, så der bliver mere tid til velfærd. Som et af flere initiativer i en kommende afbureaukratiseringsreform vil regeringen derfor imødekomme over 300 forslag til regelforenklinger, der er meldt ind med kampagnen 'Meld en regel'.

Hvilke regler og registreringskrav i den offentlige sektor, mener du er overflødige? 

Det spørgsmål har regeringen stillet borgere, medarbejdere i det offentlige, faglige organisationer og virksomheder i kampagnen 'Meld en regel' for at få input til, hvordan der kan luges ud i regeljunglen og frigøres tid til velfærd.

Og noget tyder på, at der er masser af unødvendige regler og krav, man kan luge ud i. I kampagneperioden fra 1. oktober 2017 til 1. februar i år er der indsendt omkring 1.200 forslag til regelforenklinger:

I regeringen er vi optaget at luge ud i bøvl og bureaukrati i den offentlige sektor. Derfor har vi opfordret borgere, medarbejdere, faglige organisationer og virksomheder til at pege på overflødige regler og registreringskrav, som de gerne vil have afskaffet. Og vi har fået omkring 1.200 forslag, og mere end 300 af dem vil vi imødekomme, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Blandt de forslag, som regeringen ønsker at gøre til virkelighed, er en forenkling af statens puljeadministration.

Det samme gælder forslag om at forenkle elevplaner i folkeskolen. Her er målet, at elevplanen skal forenkles og bl.a. integreres bedre med uddannelsesplanen i udskolingen, så lærerne ikke spilder tid på at udfylde forskellige planer med overlap for de omkring 550.000 elever på landets skoler.

Og flere forslag på beskæftigelsesområdet er også kommet i møde med den brede politiske aftale om at fjerne bureaukrati for ledige, der netop er indgået.

For regeringen har det været vigtigt at lytte og få gode input udefra, så der har været et solidt grundlag at foreslå regelforenklinger på:

Medarbejderne i den offentlige sektor brænder for at behandle de syge, passe vores ældre, lære vores børn at læse og regne og andre kerneopgaver. De går ikke på arbejde hver dag for at udfylde skemaer og papirer. Og det er rigtig positivt, at så mange har spillet ind med konkrete forslag til regelforenklinger. Med de forslag, vi nu vil gøre til virkelighed, får de ansatte mere frirum og plads til at bruge deres faglighed. Det er et skridt i den rigtige retning, men vi er langt fra i mål, siger Sophie Løhde, der snart præsenterer regeringens afbureaukratiseringsreform.

Fakta om 'Meld en regel'

Som led i kampagnen 'Meld en regel' har regeringen modtaget i alt ca. 1.200 forslag til regelforenklinger.

Heraf vedrører omkring 1.000 statslige regler, mens godt 80 vedrører decentrale regler på kommunernes og regionernes område. Omkring 80 af de indsendte forslag vurderes uden reelt indhold.

Regeringen har allerede imødekommet eller arbejder på at imødekomme forslag inden for flere områder, bl.a.:

  • Smidigere og lettere puljeadministration
  • Én handleplan for udsatte borgere og familier
  • Forenkling og koordination af tilsyn
  • Forenkling af ligestillingsredegørelsen
  • Ensretning på tværs af forsyningssektoren
  • Forenkling af elevplanen
  • Registreringsgebyr for behandlingsstedsregister
  • Forenkling af beskæftigelsesområdet
  • Forenkling af reglerne for udbetaling af børnepenge
  • Digitalisering af lovgivning og processer