Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov

29-08-2018

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse den 30. august.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov fremgår af tabellen. Finansieringsbehovet dækkes gennem indenlandsk låntagning eller ved at trække på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Finansieringsstrategien varetages af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside

Det samlede finansieringsbehov for 2018 er blevet nedjusteret med 17 mia. kr. til 107 mia. kr. grundet dels forbedrede offentlige finanser og dels en forskydning af konverteringen af en andel af de almene boligobligationer til 2019. Her forventer Finansministeriet et finansieringsbehov på 150 mia. kr.

Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov

Fra 2019 er budgetteringen af opkøb af almene boliger ændret. Opkøbene vil fremadrettet blive bogført på finanslovens § 42 Afdrag på statsgælden i stedet for § 40 Genudlån mv. Det betyder, at opkøbene ikke længere er en del af nettofinansieringsbehovet, men indgår i afdrag af langfristet gæld i stedet, på linje med transaktionerne i de statslige fonde forvaltet af Nationalbanken. Opkøbene er stadig en del af det samlede finansieringsbehov. Ændringen træder i kraft fra 2019, så opkøbene er stadig indregnet i nettofinansieringsbehovet for 2018.