Gymnasier skal belønnes for at hjælpe elever med uddannelsesskift

18-12-2018

Unge, der tidligt fortryder, at de er begyndt i gymnasiet, skal støttes bedre i at skifte til en erhvervsuddannelse. Derfor vil regeringen indføre et nyt henvisningstaxameter, der skal give gymnasier en kontant belønning, hvis de hjælper elever med at skifte til og få fodfæste på en erhvervsuddannelse.

Næsten tre ud af fire unge begynder i dag på en gymnasial uddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det er markant flere end for 15-20 år siden. Nogle af de unge finder imidlertid efter kort tid ud af, at de måske skulle have valgt en anden ungdomsuddannelse og overvejer at skifte uddannelse.

For den unge kan det dog være svært at overskue at skifte ungdomsuddannelse, og af samme grund vil det være en hjælp, hvis gymnasierne kan vejlede de unge og støtte dem i deres omvalg. Derfor vil regeringen som en del af et nyt ungeudspil i regi af regeringens Sammenhængsreform give gymnasier en kontant belønning for at hjælpe elever, der gerne vil skifte til en erhvervsuddannelse.

Generelt er det rigtig godt, at gymnasierne forsøger at fastholde eleverne og støtte dem i at gennemføre uddannelsen, så de kan få studenterhuen på. Men vi skal også belønne de gymnasier, der gør en indsats for at hjælpe elever, som fortryder deres gymnasievalg og gerne vil skifte til en erhvervsuddannelse. Vi vil derfor indføre et nyt henvisningstaxameter,” siger innovationsminister Sophie Løhde.

Det nye henvisningstaxameter betyder, at gymnasier vil få en bonus per elev, der skifter til en erhvervsuddannelse og fortsat er i uddannelse seks måneder efter deres uddannelsesskift. Henvisningstaxameteret finansieres inden for den samlede økonomiske ramme til de gymnasiale uddannelser.

Det nye tilskud vil forhåbentlig betyde, at elever, som ønsker at skifte gymnasiet ud med en erhvervsuddannelse, får bedre støtte og hjælp. Det vil først og fremmest være godt for de unge, som dermed på et tidligt tidspunkt kan gå i gang med deres nye ungdomsuddannelse. Og det vil også være godt for vores arbejdsmarked, som mangler kompetente mennesker med en erhvervsfaglig uddannelse,” siger Sophie Løhde.

Undervisningsminister Merete Riisager siger:

Gymnasierne mister i dag et betydeligt tilskud, når elever dropper ud af gymnasiet. Med det nye henvisningstaxameter giver vi gymnasierne et klart, økonomisk incitament til at give de unge, der har valgt forkert, en hestesko videre til en erhvervsuddannelse, hvis det matcher deres evner og fremtidsdrømme bedre. På den måde vil gymnasierne blive kompenseret, og vi kan hjælpe flere i retning af erhvervsuddannelserne, sådan som regeringen ønsker, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Regeringen lægger op til, at henvisningstaxametret bliver indført ved skolestart i sommeren 2020.

Fakta om gymnasiernes taxametersystem

  • De almene gymnasiers indtægter kommer i dag primært fra aktivitetsafhængige taxametertilskud.

  • Op mod 95 procent af gymnasieskolernes økonomi er baseret på et fast tilskud per elev, der begynder og fastholdes i uddannelse.

  • Det enkelte gymnasium modtager eksempelvis ca. 214.000 kroner per elev, som fuldfører en stx.

  • Hver gang en elev skifter til en anden uddannelse, medfører det et fald i omsætning for det enkelte gymnasium.