Løhde: Offentlige ledere skal interessere sig mere for borgernes tilfredshed

22-12-2018

Ledere i den offentlige sektor skal i højere grad bruge borgernes oplevelser til at indrette og udvikle velfærden. Derfor vil innovationsministeren som led i regeringens kommende ledelses- og kompetencereform gennemføre nationale brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte velfærdsområder.

Kan man forestille sig, at private firmaer ikke interesserer sig for, hvad deres kunder synes om deres produkter og den service, de leverer? Nej, ikke rigtigt vel. Derfor foretages der også løbende mange forskellige tilfredshedsmålinger i den private sektor.

Det ser man ikke på samme måde i den offentlige sektor, hvor man slet ikke i samme grad anvender borgernes oplevelser og tilfredshed til at indrette og udvikle velfærden.

Men det skal der laves om på, hvis det står til innovationsminister Sophie Løhde. For borgernes oplevelser og erfaringer er værdifulde og skal i langt højere grad bruges til at udvikle og løfte kvaliteten i vores velfærd: 

Tal fra Ledelseskommissionen viser, at det kun er 60 procent af lederne, som træffer beslutninger på baggrund af ledelsesinformation om brugernes tilfredshed, mens 76 procent gør det på baggrund af ledelsesinformation om økonomi. Det er tankevækkende, og det viser, at styringen af den offentlige sektor i for høj grad tager afsæt i regneark, siger Sophie Løhde og fortsætter:

Lederne skal naturligvis være optaget af, om pengene passer. Men de skal bestemt også interessere sig for, hvad borgerne synes om de tilbud og den service, som det offentlige leverer – og det gælder uanset om det er på skolen, sygehuset eller i børnehaven. Det gør man ikke i tilstrækkelig grad i dag, og det skal vi have ændret på. Det er jo ikke nok at have sorte tal på bundlinjen, hvis kvaliteten og tilfredsheden er lav.

Som led i regeringens kommende ledelses- og kompetencereform vil ministeren tage initiativ til, at der gennemføres landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte velfærdsområder, hvor der i dag ikke findes landsdækkende og sammenlignelige undersøgelser på institutionsniveau.

Konkret lægger regeringen op til, at der skal gennemføres målinger af brugernes tilfredshed på folkeskole- og SFO-området, dagtilbuds- og genoptræningsområdet samt misbrugsbehandlingsområdet.

Undersøgelsesresultaterne skal offentliggøres på institutionsniveau. Det skal både gøre det muligt for eksempelvis skoleledere og ledere i dagtilbud at inddrage forældrenes tilfredshed med deres børns vuggestue eller folkeskole, når de træffer ledelsesbeslutninger. Og sikre gennemsigtighed, så borgerne kan udnytte deres frie valg på et mere oplyst grundlag:

Det skal være synligt for borgerne, hvor høj tilfredsheden er med eksempelvis deres lokale skole eller SFO. Det kan være med til at styrke det frie valg. Og det vil også betyde, at man som borger kan sammenligne resultaterne på tværs af landet, uanset hvor man bor", siger Sophie Løhde.