Partier tilslutter sig regulering af folkepension og obligatoriske opsparing

22-12-2018

Regeringen og Dansk Folkepartis aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere får nu tilslutning fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre samt Alternativet.

Alle partier er enige om, at folkepensionen fra 2020 skal følge lønudviklingen. Andre modtagere af overførsler vil fremadrettet ikke bidrage til satspuljen, men de fleste vil i stedet få pengene indbetalt på en obligatorisk pensionsopsparing.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Det er lykkedes at samle alle satspuljepartier bag det nye forslag om at ændre satspuljen, så folkepensionen fra 2020 skal følge lønudviklingen. Der er også enighed om, at de fleste andre modtagere af overførselsindkomster ikke længere skal bidrage til satspuljen, men i stedet vil få pengene indbetalt på en obligatorisk pensionsopsparing. Den brede opbakning er noget, som jeg sætter pris på, og jeg tror, at det giver en ekstra sikkerhed for mange pensionister og modtagere af overførsler.

Parterne bag aftalen er nu regeringspartierne, Venstre, Liberal Alliance og Konservative samt Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet. 

Det er aftalt, at regeringen senest i 2022 undersøger omfanget af og mulige forslag til løsningsmodeller, som kan reducere de høje sammensatte marginale skatte- og aftrapningsprocenter, der kan forekomme for personer, som for eksempel modtager supplerende pensionsydelse, boligydelse, varmetillæg og/eller helbredstillæg. I forbindelse hermed skal der anvises forslag til konkret finansiering af eventuelle merudgifter.

Læs Tilslutning til Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af 30. november 2018

Læs om Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af 30. november 2018