Sygefraværet bør reduceres yderligere

18-12-2018

På landsplan var sygefraværet i kommunerne blandt alle ansatte under et 11,6 dage pr. fuldtidsansat i 2017.

Sygefraværet på landsplan er faldet 1,8 procent for alle ansatte under ét i kommunerne fra 2014 til 2017.  Der er dog plads til at få bragt antallet af sygedage længere ned. For der er store forskelle på, hvor godt kommunerne klarer sig.

Det viser en ny analyse fra den uafhængige Benchmarkingenhed, der ligger under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I den kommune med det laveste sygefravær per fuldtidsansat sidste år var antallet af sygedage blandt alle ansatte 9,0. I kommunen med det højeste sygefravær var det gennemsnitlige antal sygedage 13,7, viser analysen. Også når der tages højde for rammevilkår, er der forskel på kommunerne.

Analysen giver 15 gode råd til, hvordan kommunerne kan få fraværet ned. Eksemplerne kommer fra de kommuner, der har klaret sig godt.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille opfordrer til at studere rådene. For det gennemsnitlige sygefravær i kommunerne sidste år svarede til ca. 18.000 årsværk på landsplan.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Selvom det ikke er muligt at fjerne alt sygefravær, er det klart for enhver, at der vil være store gevinster ved at få sygefraværet ned. Særligt i en tid hvor det bliver et stadigt større problem at skaffe arbejdskraft. Jeg vil opfordre til at lade sig inspirere af de kommuner, hvor en indsats er lykkedes. Blandt dem har nogle kommuner styrket indsatsen mod vold og trusler på jobbet. Andre har haft fokus på ledelse eller hygiejne. Og der er andre gode eksempler i den nye analyse. Fra regeringens side har vi som led i finansloven aftalt med Dansk Folkeparti, at vi vil følge op i næste års forhandlinger med kommunerne.

Konkret har parterne aftalt, at regeringen i de kommende forhandlinger med kommunerne vil drøfte opstillingen af en national målsætning for at få sygefraværet ned og tage yderligere initiativer, hvis målene ikke nås.

Analysen fra Benchmarkingenheden viser, at der blandt social- og sundhedsansatte er sket en stigning i sygefraværet på 3,4 pct. Regeringen vil i det kommende år arbejde på flere fronter for at ændre udviklingen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

Kommunerne skal have større fokus på, hvordan vi kan forebygge og få sygefraværet ned i det offentlige. Derfor synes jeg, at det er godt, at kommunerne her kan se, hvordan det ser ud for deres ansatte i forhold til sygefraværet i de andre kommuner. Der kan være gode erfaringer og arbejdsgange at hente, og derfor giver det god mening, at man kan se andre med lavere fravær over skulderen. Regeringen er samtidig på trapperne med initiativer, som kan hjælpe med at få sygefraværet ned i det offentlige.

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

Det er rigtig positivt, at man rundt om i kommunerne arbejder målrettet med at få nedbragt sygefraværet, og at vi kan se, at indsatsen virker flere steder. Men sygefraværet i det offentlige er fortsat for højt, og der er både på tværs af og inden for de enkelte kommuner for store forskelle. Derfor vil vi også som led i regeringens kommende ledelses- og kompetencereform, som præsenteres i begyndelsen af 2019, tage en række initiativer for at få sygefraværet i det offentlige endnu længere ned.