Ny digital infrastruktur skal gøre det lettere og billigere at drive virksomhed

14-02-2018

Der er administrative lettelser på vej til erhvervslivet med de næste generationer af den digitale infrastruktur. Samlet set forventes de nye it-løsninger af Digital Post, NemLog-in og NemID at spare virksomhederne for op mod 200-400 mio. kr. årligt.

Den offentlige digitale infrastruktur hænger ikke godt nok sammen og er ikke tilstrækkelig brugervenlig. Sådan lyder det fra flere virksomheder.
   
Innovationsminister Sophie Løhde vil derfor gøre det lettere at være virksomhed ved at nedbryde siloer og sikre mere sammenhængende it-løsninger:

Vi står for at skulle opdatere den digitale infrastruktur, og her lytter vi selvfølgelig til virksomhederne. De nye løsninger skal passe til virksomhedernes behov og gøre deres arbejdsgange så enkle som muligt. Derfor skærer vi nu en hel masse bøvl og administrativt spildtid væk, siger Sophie Løhde. 

Fremover skal det bl.a. være muligt for virksomheder at tilslutte sig de digitale løsninger på én gang og administrere deres brugere ét sted. På samme måde skal det også være mere enkelt at få hjælp, og derfor bliver der lavet et samlet supporttilbud for alle tre løsninger. Endelig skal de nye løsninger gøre det nemmere at sende digital post videre i virksomhedernes egne mailsystemer.

Det er blot nogle af de forbedringer, der vil give store administrative lettelser i virksomhederne. Omregnet til kroner og ører viser de foreløbige beregninger en besparelse på op til ca. 200 til 400 mio. kr. årligt.

Virksomheder ønsker smidige arbejdsgange 

Arbejdet med at udvikle de næste generationer af den digitale infrastruktur er allerede godt i gang i Finansministeriet og Erhvervsministeriet.  
 
Det glæder Lars W. Andersen, direktør for public affairs i SAS, at man har lyttet til virksomhederne:

Det er vigtigt for os som virksomhed at have så smidige arbejdsgange som muligt, som er effektive og sparer tid. Vi ser derfor frem til den næste generation Digital Post, NemLog-in3 og MitID, som lægger op til væsentlige forenklinger med en øget brugervenlighed og opdateret funktionalitet, siger Lars W. Andersen.

Målrettede lettelser til erhvervslivet 

Regeringen har gennem de sidste år arbejdet målrettet for at lette erhvervslivets byrder med 6 milliarder kr. frem mod 2025. De offentlige digitale selvbetjeningsløsninger er ét af de områder, hvor virksomhederne i høj grad efterspørger administrative lettelser.

Og erhvervsminister Brian Mikkelsen er tilfreds med, at regeringen nu igen gør det lettere og billigere at drive virksomhed i Danmark:

De offentlige digitale løsninger skal gøre det nemmere at drive virksomhed. Desværre er brugervenligheden og sammenhængen mellem løsningerne ikke altid i top, til stor frustration for erhvervslivet. Mere sammenhæng mellem Digital Post, NemID og NemLog-in, er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Det er vores job at gøre det så nemt som muligt at drive virksomhed. Derfor skal vi også fremadrettet være bedre til at involvere virksomhederne, når der udvikles nye offentlige digitale løsninger.

De nye løsninger udvikles først i de kommende år, så der er tale om foreløbige beregninger.

Fakta om byrdelettelsen som følge af næste generation af digital infrastruktur

Regeringen har som målsætning at reducere byrder for erhvervslivet med 4 milliarder. kr. frem til 2020 og yderligere 2 milliarder kr. fra 2021 til 2025.

Det forventes, at næste generation af de nye it-løsninger og et samlet supporttilbud til løsningerne vil lette erhvervslivets byrder med mellem 200 og 400 mio. kr. årligt. Da løsningerne ikke er udviklet endnu, er der tale om foreløbige beregninger.
  
Det forventes, at de nye løsninger går i luften fra 2020.