Ny lov skal forbedre hjælpen til udsatte borgere

21-02-2018

Innovationsminister Sophie Løhde fremsætter snart et nyt lovforslag, der skal give borgere og familier med komplekse problemer grundlag for en bedre og mere sammenhængende hjælp. Flere faglige organisationer og kommuner, der har gjort sig konkrete erfaringer på området, er umiddelbart positive over for lovforslaget.

Repræsentanter for blandt andre Dansk Socialrådgiverforening, Rådet for Social Udsatte og Socialchefforeningen samt borgmestre og kommunaldirektører fra frikommunenetværket én plan mødtes i går med innovationsminister Sophie Løhde i Finansministeriet.

Anledningen var et udkast til et nyt lovforslag, som skal give borgere med komplekse problemer en bedre og mere sammenhængende hjælp fra blandt andre kommunerne. I praksis skal det ske ved at tilbyde borgere og familier, der får hjælp fra eksempelvis flere forskellige kommunale forvaltninger, én samlet handleplan.  

I dag er der alt for mange mennesker, der f.eks. slås med både arbejdsløshed og sociale problemer, som ikke får en sammenhængende hjælp. Det skyldes bl.a., at de nuværende lovgivninger på beskæftigelses-, social- og integrationsområdet kan spænde ben for, at kommunerne kan give borgerne helhedsorienterede og koordinerede indsatser, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Som reglerne er i dag, forpligter sektorlovgivningerne kommunerne til at udarbejde separate handleplaner, som ofte har forskellige formål. Og det kan gøre det vanskeligt at målrette indsatserne og tage afsæt i den enkelte borgers eller families situation. Men det skal der laves om på, hvis det står til regeringen: 

Med lovforslaget vil vi give lovhjemmel til, at borgere og familier kan få én samlet plan, så de slipper for at få udleveret flere forskellige handleplaner, der ofte ikke er tænkt sammen. Det kan løfte kvaliteten i kommunernes indsatser og dermed give nogen af de mest udsatte borgere en bedre hjælp til at komme videre i tilværelsen. Derfor håber jeg, der vil være opbakning til lovforslaget både på og uden for Christiansborg, siger Sophie Løhde.

Og hvis man skal tro tilbagemeldingerne fra mødet i Finansministeriet, er flere af de centrale aktører grundlæggende positive over for lovforslaget. Eksempelvis var der opbakning til lovforslaget fra Ballerup Kommune – en af i alt ni kommuner, der har arbejdet med én plan som led i et frikommuneforsøg:

Det er frustrerende for borgerne at blive mødt af flere handleplaner og mange forskellige medarbejdere og få oplevelsen af, at den ene hånd i kommunen ikke ved, hvad den anden laver. Derfor synes vi, at det er rigtig godt med én plan, siger Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune.

Også Dansk Socialrådgiverforening gav udtryk for, at der er fine takter i lovforslaget:

Vi har efterlyst og savnet én plan i flere år, så jeg er glad for, at den nu er på vej – også selvom vi gerne ser, at lovforslaget bliver ændret på en række punkter. I dag er det nemlig desværre sådan, at borgerne skal passe til systemerne. Vi vil gerne lave det om, så det er systemerne, der tilpasser sig borgerne”, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Læs lovforslaget om én plan på Høringsportalen

Fakta om lovforslaget om én plan

Lovforslaget om én plan er et centralt initiativ i regeringens kommende Sammenhængsreform, der bl.a. skal være med til at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlige sektor.  

Lovforslaget har til formål at understøtte kommunernes mulighed for at tilbyde borgere med komplekse og sammensatte problemer en sammenhængende og helhedsorienteret indsats – gennem én plan.

Udgangspunktet for lovforslaget er regelsættet fra ni kommuner, der som en del af regeringens Frikommuneforsøg II har arbejdet med at give udvalgte borgere én handleplan.