Bred politisk aftale skal gøre lovgivningen klar til digitalisering

16-01-2018

Bred politisk aftale skal gøre lovgivningen klar til digitalisering.

Regeringen har indgået en bred politisk aftale, der skal gøre ny lovgivning digitaliseringsklar. Formålet er bl.a. at forenkle love og regler for derigennem at gøre dem nemmere at forvalte og forebygge, at der opstår nyt bureaukrati i den offentlige sektor. 

Lovgivningen skal være enkel og klar, så den er let at forstå for borgere og virksomheder og skal kunne understøttes digitalt.

Det er essensen af et af i alt syv principper, som skal være med til at sikre, at ny lovgivning er digitaliseringsklar fra 1. juli 2018.

Principperne er en central del af en bred politisk aftale, som regeringen – Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti – har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF.

Med aftalen forpligter et enigt Folketing sig til at følge principperne for digitaliseringsklar lovgivning, når der indgås politiske aftaler, og der efterfølgende vedtages ny lovgivning i Folketingssalen.

På samme måde, som ministerierne i dag skal vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige og erhvervslivet ved ny lovgivning, bliver det samtidig obligatorisk at foretage en vurdering af, om lovgivningen er digitaliseringsklar.

Og for at følge op på, om ministerierne lever op til de nye principper for digitaliseringsklar lovgivning, etableres der en ny statslig enhed, der bl.a. skal screene lovudkast og vurdere implementeringskonsekvenser.

Derudover er partierne enige om, at eksisterende lovgivning løbende skal gennemgås og revideres for at sikre, at den er digitaliseringsklar.

Ved dels at forebygge, at der opstår nye, komplekse regler, dels rydde ud i eksisterende lovgivning, vil aftalen om digitaliseringsklar lovgivning kunne blive et af de væsentligste bidrag til at afbureaukratisere den offentlige sektor og dermed frigøre tid og ressourcer, der kan bruges til kernevelfærd.

I 2020 vil partierne vurdere, om lovgivningen i tilstrækkelig grad er digitaliseringsklar og drøfte yderligere initiativer til digitaliseringsklar lovgivning.

Læs aftaleteksten om digitaliseringsklar lovgivning

Fakta om principperne for digitaliseringsklar lovgivning

Følgende syv principper skal være med til at sikre, at lovgivningen er klar til digitalisering: 

1. Enkle og klare regler

Lovgivningen skal være enkel og klar, så den er nemmere at forvalte og bidrage til en mere ensartet administration og digital understøttelse. 

2. Digital kommunikation 

Lovgivningen skal understøtte digital kommunikation med borgere og virksomheder.

3. Muliggør automatisk sagsbehandling

Lovgivningen skal understøtte hel eller delvis digital administration under hensynstagen til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed. 

4. Sammenhæng på tværs – ensartede begreber og genbrug af data 

Data og begreber skal genbruges på tværs af myndigheder.

5. Tryg og sikker datahåndtering

Datasikkerhed skal prioriteres højt.

6. Anvendelse af offentlig infrastruktur

Lovgivningen skal tage højde for, at det er muligt at bruge eksisterende offentlig it-infrastruktur som f.eks. NemID, Digital Post, NemKonto eller eIndkomst. 

7. Forebygger snyd og fejl

Lovgivningen skal udformes, så den giver mulighed for effektiv it-anvendelse i kontroløjemed. 

Yderligere oplysninger

Partiernes ordførere kan kontaktes på følgende telefonnumre:

Benny Engelbrecht, finansordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 33 37 40 37 
Karin Gaardsted, it-ordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 61 62 51 94 
Susanne Eilersen, kommunalordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 61 62 45 25 
Eva Kjer Hansen, innovationsordfører, Venstre, tlf.: 61 62 55 00 
Eva Flyvholm, it-ordfører, Enhedslisten, tlf.: 61 62 57 71 
Henrik Dahl, ordfører for afbureaukratisering, Liberal Alliance, tlf.: 61 62 45 73 
Joachim B. Olsen, finansordfører, Liberal Alliance, tlf.: 61 62 50 93 
Josephine Fock, finansordfører, Alternativet, tlf.: 61 62 46 58 
Martin Lidegaard, finansordfører, Radikale Venstre, tlf.: 33 37 47 16 
Lisbeth Poulsen, finansordfører, SF, tlf.: 33 37 44 28 
Rasmus Jarlov, finansordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 61 62 46 41