Danmark underskriver samarbejdsaftale med World Economic Forum

25-01-2018

Som det første europæiske land indgår Danmark en ambitiøs og omfattende aftale med World Economic Forum for at samarbejde om bl.a. grøn vækst, teknologi og fremtidens arbejdsmarked.

Finansminister Kristian Jensen underskriver torsdag den 25. januar en samarbejdsaftale mellem regeringen og World Economic Forum. Det sker i forbindelse med World Economic Forum’s årsmøder i Davos i Schweiz. 

Med aftalen styrker regeringen og World Economic Forum samarbejdet på en række konkrete områder. Det gælder blandt andet i forhold til at finde konkrete løsninger på grøn vækst og implementeringen af FN’s verdensmål, herunder via partnerskabet P4G, som statsministeren lancerede i september 2017. Derudover vil parterne fremme de samfundsmæssige gevinster ved nye teknologier og innovation, samt samarbejde om fremtidens uddannelser og arbejdsmarked i lyset af den hastige teknologiske udvikling.

Det er første gang, at World Economic Forum indgår en sådan omfattende og ambitiøs samarbejdsaftale med et europæisk land. Aftalen understreger Danmarks styrkeposition i forhold til at sikre en omstillingsparat økonomi, samt  det vigtige arbejde med at fremme bæredygtig udvikling og grøn omstilling.  

Finansminister Kristian Jensen udtaler:

Jeg er glad for, at jeg på regeringens vegne kan underskrive denne aftale om et styrket samarbejde med en så vigtig aktør som World Economic Forum. Aftalen viser, at Danmark internationalt bliver betragtet som et foregangsland i forhold til den måde, vi har indrettet vores samfund og økonomiske model på. Og både danske virksomheder og myndigheder har rigtig meget at byde ind med til løsningerne af de globale udfordringer, som også World Economic Forum prioriterer meget højt.

Temaet for årets møder i Davos er ”etablering af en fælles fremtid i en fragmenteret verden”, og regeringen er ved møderne repræsenteret ved statsministeren, finansministeren, erhvervsministeren og beskæftigelsesministeren. 
 
Finansministeren deltager i forbindelse med sit besøg i Davos en række møder og paneldiskussioner med repræsentanter for erhvervslivet om bl.a. de globale udviklingsmål, prioriteterne for det europæiske samarbejde og de internationale implikationer af den nye amerikanske administrations politiske prioriteter.
 
Ministeren vil også mødes bilateralt med sine internationale ministerkollegaer samt med danske og internationale virksomhedsledere.

Om World Economic Forum 

World Economic Forum er en uafhængig international organisation, som har til formål at forbedre verdens tilstand via. offentlig-privat samarbejde. Organisationen har hovedsæde i Genève i Schweiz, og blev oprettet i 1971 af tyskeren Klaus Schwab.

Læs Memorandum of understanding between World Economic Forum and Denmark