Hundredevis af forslag til regelforenklinger er sendt til ministerier

25-01-2018

En uge før kampagnen ’Meld en regel’ slutter, har ministerierne modtaget mere end 800 forslag til regler og dokumentationskrav, der bl.a. står i vejen for, at medarbejderne i den offentlige sektor får tid til kerneopgaverne.

Siden 1. oktober sidste år har blandt andre borgere, medarbejdere og faglige organisationer kunnet indsende forslag til regler og dokumentationskrav, de gerne vil af med, til særlige e-postkasser i ministerierne.

Som led i Sammenhængsreformen har regeringen nemlig igangsat kampagnen ’Meld en regel’, der skal være med til at afbureaukratisere den offentlige sektor.

Indtil videre har ministerierne modtaget mere end 800 forslag fra borgere, medarbejdere og faglige organisationer. Blandt forslagene er der både forslag til love og regler, der kan afskaffes, og input til, hvordan man kan udvikle den offentlige service. 

Og innovationsminister Sophie Løhde er glad for, at så mange hidtil har deltaget i kampagnen og har givet sig tid til at sende forslag til ministerierne:

Det er en rigtig god nyhed, at så mange allerede har meldt forslag ind og dermed vil være med til at afskaffe noget af bureaukratiet i den offentlige sektor. Ved at luge ud i unødvendige regler og dokumentationskrav kan vi nemlig give medarbejdere mere til kerneopgaverne og dermed løfte kvaliteten i vores velfærd, siger Sophie Løhde. 

For at udbrede kendskabet til ’Meld en regel’-kampagnen har flere ministerier indgået partnerskaber med blandt andre faglige organisationer. 

I alt er der indgået 29 partnerskaber med eksempelvis FOA, Dansk Socialrådgiverforening og Dansk Sygeplejeråd, der også har modtaget forslag til unødvendige regler og dokumentationskrav på deres respektive områder. 

Innovationsministeren opfordrer til, at endnu flere vil indsende forslag til regelforenklinger, inden kampagnen slutter 1. februar:

Vi hører ofte, at der er alt for meget bureaukrati i den offentlige sektor, men det er sjældent, at der peges på konkrete steder, hvor vi kan sætte ind. Hvis det skal lykkes at få afskaffet noget af bureaukratiet, har vi derfor brug for konkrete input fra blandt andre borgere og medarbejdere, der ved, hvor skoen trykker. Derfor håber jeg også, at endnu flere vil byde ind med forslag, inden kampagnen slutter om en uges tid, siger Sophie Løhde.

Fakta om kampagnen ’Meld en regel’:

  • Kampagnen blev skudt i gang 1. oktober 2017 og fortsætter frem til 1. februar 2018, hvor ministeriernes særlige e-postkasser vil blive lukket.
     
  • Herefter bliver de indsendte forslag behandlet i de enkelte ministerier, og derefter vil regeringen stilling til, hvor mange forslag der kan imødekommes.
     
  • Det vil stadig være muligt at sende forslag om regelforenkling og unødige dokumentationskrav til ministerierne efter 1. februar. Det skal blot ske ved at skrive til ministeriernes officielle e-postkasser.