Minister vil indgå partnerskab om nationale mål

11-01-2018

Innovationsminister Sophie Løhde inviterer KL og Danske Regioner til at indgå i et forpligtende partnerskab om fælles nationale mål, der skal fungere som drivkraft i udviklingen af den offentlige sektor de kommende år.

Regeringen vil i løbet af foråret fremlægge en reform af den offentlige sektor, der bl.a. skal udvikle og forbedre kvaliteten i den offentlige velfærd og skabe bedre rammer for de omkring 800.000 medarbejderne, som i dag arbejder i staten, regioner og kommuner.  

Som en del af den kommende Sammenhængsreform spiller innovationsminister Sophie Løhde nu ud med, at der skal udarbejdes en række fælles nationale mål, der adresserer nogle af de hovedudfordringer, som der i dag er inden for de store velfærdsområder i den offentlige sektor.

Hvis det skal lykkes at flytte den supertanker, som den offentlige sektor er, forudsætter det, at vi på tværs af staten, regioner og kommuner er enige om, i hvilken retning vi skal sejle, og hvilken fart vi skal have på. Og det skal de nye nationale mål hjælpe os med. De skal være de fyrtårne, vi i fællesskab kan navigere efter, og være en drivkraft, som kan være med til at sætte en udvikling i gang nationalt og lokalt, så vi sammen kan løfte kvaliteten i velfærden og sikre mere tillid og sammenhæng på tværs af offentlige sektor, forklarer Sophie Løhde.   

Ministeren lægger samtidig op til, at de nationale mål skal udarbejdes i samarbejde med blandt andre KL og Danske Regioner:

Det er helt afgørende, at vi på tværs af den offentlige sektor får ejerskab til de nationale mål og påtager os et fælles ansvar for, at vi lykkes med dem. Derfor skal de også udvikles i fællesskab i en inddragende proces. Jeg vil derfor tage initiativ til at indbyde blandt andre KL og Danske Regioner til at indgå i et partnerskab, hvor vi sammen fastsætter målene, som vi forpligter os til at realisere de kommende år. Og for at få en bred forankring er også tanken at involvere og inddrage en række fagforeninger og bruger- og interesseorganisationer i arbejdet, siger Sophie Løhde, som vil invitere til et topmøde om de nationale mål.  

De nationale mål skal være konkrete og målbare, så man løbende kan følge, om udviklingen bevæger sig i den rigtige retning. Og de skal understøttes af en række initiativer, som samles i en stribe delreformer, der bl.a. skal løfte kvaliteten, tilliden og sammenhængen i den offentlige sektor og tilsammen vil udgøre Sammenhængsreformen.