Regionernes budgetter overholder de aftalte rammer

16-01-2018

Den ansvarlige budgetlægning udløser en udbetaling på 1½ mia. kr. fra staten.

Regionerne har holdt deres budgetter for 2018 inden for de økonomiske rammer, der blev fastlagt i økonomiaftalen med regeringen. 

Det viser den endelige opgørelse af regionernes budgetter, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Regionerne får derfor nu udbetalt 1½ mia. kr., som var betinget af, at budgetterne overholdt de aftalte rammer. 

Finansminister Kristian Jensen udtaler:

Jeg er glad for at konstatere, at regionernes budgetlægning respekterer den aftale, vi har indgået i fællesskab. Det er en god start på et nyt år i samarbejdet om et stærkt sundhedsvæsen.

De fem regioner har for 2018 budgetteret med driftsudgifter på 112,1 mia. kr. til sundhed og 3,1 mia. kr. til regional udvikling. 

Regionerne forventer desuden et højt anlægsniveau på sundhedsområdet på 7,2 mia. kr. i 2018. Det skal være med til at sikre, at de nye supersygehuse kan realiseres efter planen, og dermed give patienterne bedre og mere effektiv behandling.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille udtaler:

Jeg er tilfreds med, at regionernes budgetter holder sig inden for de økonomiske rammer, vi aftalte i foråret. Et trygt og godt sundhedsvæsen er en høj prioritet for regeringen.

Se de endelige budgettal for 2018 på Danmarks Statistiks hjemmeside