Udlændinge på beløbsordningen giver 1 mia. kr. i statskassen

25-01-2018

Det giver plus på den offentlige konto, når virksomheder rekrutterer udenlandsk arbejdskraft gennem beløbsordningen.

Når udlændinge kommer til Danmark via beløbsordningen, bidrager de samlet set med knap en milliard kroner til den danske statskasse hvert eneste år. Det viser en ny analyse fra Finansministeriet om international rekruttering til Danmark. 

Samlet set bidrager hver enkelt udlænding på beløbsordningen i gennemsnit med lidt under 300.000 kr. om året, mens de arbejder i Danmark. Det er især personer fra USA, Canada og Australien, som er en gevinst for statskassen med et gennemsnitligt bidrag på omkring 500.000 kr. årligt. 
 
Analysen viser også, at det primært er udlændinge med en lang videregående uddannelse, som bliver rekrutteret gennem beløbsordningen, og mange kommer til Danmark for at arbejde med IT, naturvidenskab eller som ingeniør. Personer på den tidligere Green card-ordning fik derimod ofte job indenfor rengøring, restaurationsbranchen, bygge/anlæg og transport. 
 
Finansminister Kristian Jensen siger:

Tallene viser tydeligt, at udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde, er en gevinst for statskassen og bidrager med skatteindtægter, som vi bl.a. kan bruge på velfærd. Og når mange kommer med en lang uddannelse i bagagen, er jeg på ingen måde bekymret for, at de tager jobs fra ufaglærte, eller at de tager jobs, som i stedet kunne gå til folk på kontanthjælp.

Indtil juni 2016 kunne udlændinge komme til Danmark på beløbsordningen, hvis de kunne få et job til en løn på 375.000 kroner om året. Et flertal udenom den daværende Venstre-regeringen valgte dog i sommeren 2016 at hæve grænsen, så den i 2018 er på knap 420.000 kroner.    

Jeg synes, det var en fejl at hæve beløbsgrænsen. Vi står i en situation, hvor mange danske virksomheder har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og det gælder især it- og ingeniørvirksomheder, som jo i høj grad har haft gavn af beløbsordningen, siger Kristian Jensen. 

Læs Analyser af ordninger til international rekruttering

Faktaboks om beløbsordningen

Udlændinge kan få ophold i Danmark via. beløbsordningen, hvis de har et arbejde med en løn på mindst 417.793,60 kr. årligt (2018-niveau). 

Indtil juni 2016 var grænsen på 375.000 kr. årligt. I juni 2016 blev grænsen øget til 400.000 kr. Beløbet reguleres årligt.  
  
Derudover er det et krav, at lønnen op til beløbsgrænsen skal udbetales til en dansk bankkonto, samt at der skal være tale om sædvanling løn- og ansættelsesvilkår efter danske forhold. Desuden kan der ikke indgå eksempelvis værdi af fri bil i lønnen. 
  
Udlændinge kan få ophold i Danmark på beløbsordningen i op til fire år med mulighed for forlængelse.