Nye initiativer skal sikre bedre styring af it i staten

20-07-2018

Der er fortsat ikke godt nok styr på statens mange it-systemer, viser et nyt kasseeftersyn. Det skal en ny model for porteføljestyring af statens it-systemer og et styrket it-råd nu være med til at rette op på.

Der er fremskridt at spore, med der er fortsat væsentlige udfordringer med statens it-systemer. Det fremgår af et nyt kasseeftersyn af det statslige it-område, som Digitaliseringsstyrelsen har foretaget.

Kasseeftersynet viser bl.a., at en stor andel af statens kritiske it-systemer er i en utilstrækkelig systemtilstand, og det betyder øget risiko for nedbrud og sikkerhedshændelser. Situationen er dermed nogenlunde den samme som i 2017, hvor styrelsen gennemførte det første kasseeftersyn.

Som opfølgning på kasseeftersynet lancerede regeringen sidste år en strategi for it-styring i staten med 13 konkrete initiativer. Et af initiativerne er en ny model for porteføljestyring af it-systemer, som skal være med til at give en langt bedre styring af og prioritering i myndighedernes it-porteføljer.

Velfungerende it-systemer er en forudsætning for at drive en effektiv og sammenhængende offentlig sektor. Men i staten er vi ikke gode nok til at vedligeholde og styre vores it-systemer. Det har to kasseeftersyn nu dokumenteret. Det skal der rettes op på, og derfor skal myndighederne nu arbejde med styringen af deres it-systemer efter nogle helt klare rammer”, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Styringsmodellen, der bliver obligatorisk at følge, skal sikre, at myndighederne har overblik over deres it-systemportefølje og tager hånd om eventuelle udfordringer.

Statens It-råd styrkes med nye medlemmer 

Udover at kortlægge den samlede it-systemportefølje skal myndighederne udarbejde en konkret handlingsplan for, hvordan de vil håndtere udfordringer på it-område

Handlingsplanen skal forankres i myndighedernes øverste ledelse og forelægges Statens It-råd, der rådgiver og risikovurderer større it-projekter. Som noget nyt skal rådet fremover også forholde sig til myndighedernes it-systemporteføljer, og derfor udvides rådet fra 9 til 14 medlemmer:

It-rådet skal fortsat bidrage til at kvalificere myndighedernes håndtering af risikofyldte it-projekter, men nu skal det også give sparring til topledelserne i ministerierne om styringen af deres eksisterende it-systemer. Jeg har derfor udpeget fem nye stærke medlemmer, der har solid erfaring med it-ledelse, samtidig med at jeg har genbeskikket de nuværende rådsmedlemmer”, siger Sophie Løhde.

I løbet af 2018 og ind i 2019 bliver de resterende initiativer fra strategien rullet ud. Det gælder fx etableringen af et fællesstatsligt digitaliseringsakademi, der skal bidrage til, at generalister i staten bliver bedre til at udnytte mulighederne ved it.

Læs Regeringens kasseeftersyn på it-området 2018

Fakta: Kasseeftersyn på det statslige it-område 2018

Det første kasseeftersyn blev offentliggjort i januar 2017 og er nu fulgt op af et nyt kasseeftersyn.

Kasseeftersynene af det statslige it-område omfatter både it-omkostninger, it-systemer og it-projekter.

Eftersynet viser bl.a. at:

 • Staten bruger ca. 7 mia. kr. om året på it. Det er samme niveau som sidste eftersyn. 
   
 • 183 it-projekter med et budget på over 5 mio. kr. er under udvikling. Det er 10 projekter flere i 2017. 
     
 • Staten har samlet set ca. 3800 it-systemer. Heraf er 377 vurderet som kritiske, og ca. 117 af dem vurderes at have en utilstrækkelig systemtilstand.      

Medlemmer af Statens It-råd 

Statens It-råd har følgende medlemmer:

 • Mogens Pedersen, Finansministeriet (formand)
 • Birgit Nørgaard, bestyrelsesmedlem (næstformand)
 • Michael Moesgaard, It-direktør, DSB (næstformand)
 • Anne Marie Jess Hansen, vicedirektør, Administrationsforretningen, ATP
 • Charlotte Bang Arnvig Hersdorf, Head of IT Service & Technology Sourcing, Nordea (nyt medlem)
 • Erik Andreasen, tidl. underdirektør, Danske Bank
 • Jesper Jarmbæk, tidl. direktør, Kort- og Matrikelstyrelsen
 • Jørgen Bardenfleth, bestyrelsesformand
 • Karin Markmann Bentsen, vicedirektør Teknologi, KOMBIT A/S (nyt medlem)
 • Lars Mathiesen, rådgiver og bestyrelsesmedlem
 • Mikkel Müller, CIO/CTO, Danmarks Radio (nyt medlem)
 • Peter Trier Schleidt, bankdirektør, Jyske Bank (nyt medlem)
 • Torben Ruberg, CIO/head of IT, Maersk Tankers (nyt medlem)