Bedre Balance: Staten sparer 200 mio. kr. på huslejeudgifter

20-06-2018

Som opfølgning på flytningerne af statslige arbejdspladser gennemføres nu en større lokaletilpasning i København, Århus og Odense, der forventes at reducere statens udgifter til husleje med ca. 200 mio. kr. om året.

Staten har for mange kvadratmeter til rådighed efter, at tusindvis af statslige arbejdspladser som led i regeringens planer ’Bedre Balance I og II’ enten allerede er eller står over for at blive flyttet fra hovedstadsområdet til andre byer i Danmark.

Derfor vil staten nu tilpasse sit forbrug af kontorlokaler, og beregninger viser, at det forventes at give en årlig millionbesparelse. 

Samlet set kan staten spare omkring 200 mio. kr. om året på udgifter til husleje, tomme statslige bygninger og dyre lejemål, der kan opsiges.   

Og innovationsminister Sophie Løhde, som har stået i spidsen for ’Bedre Balance II’, er glad for, at staten kan se frem til at spare et trecifret millionbeløb ved at reducere kontorarealet:

Flere statslige ejendomme står i dag helt eller delvist tomme, efter vi har flyttet statslige arbejdspladser. Derfor gennemfører vi nu en større tilpasning af vores kontorlokaler i København, Århus og Odense, og det vil give staten en stor millionbesparelse hvert eneste år siger Sophie Løhde og fortsætter:

Ved at bruge statens kontorarealer klogere, kan vi årligt spare omkring 200 mio. kr., som vi kan bruge til andre gode formål. Det er sund fornuft og godt for statskassen, så jeg er rigtig godt tilfreds med, at flytningerne af statsjob – udover at skabe bedre balance i Danmark – giver en større besparelse på lokaleleje.

Lokaletilpasningen gennemføres primært i København, hvor en række arbejdspladser, der i dag har adresse i centrum af byen, flytter rundt i byen. Og også i Århus og Odense vil der ske mindre tilpasninger. Flytningerne giver mulighed for at opsige mange lejemål og sikre en bedre anvendelse af statens lokaler ved fx at flytte statslige arbejdspladser sammen i de samme bygninger. 

Det har været et vigtigt hensyn, at de statslige institutioner fortsat kan bo i lejemål med en god kvalitet og beliggenhed.

De fleste flytninger vil blive gennemført i løbet af 2019, mens enkelte flytninger først vil kunne ske i 2020 og 2021.