Fra Skagen til Bornholm: Innovationsminister har nu besøgt alle landets 98 kommuner

28-06-2018

Som en del af arbejdet med regeringens Sammenhængsreform har innovationsminister Sophie Løhde nu været på besøg i alle 98 kommuner og 5 regioner, hvor hun har taget temperaturen på den offentlige sektor.

Plejehjemmet Kastaniehaven i Vejle Kommune var det første sted, som innovationsminister Sophie Løhde besøgte, da hun sidste år indledte sine besøg rundt i landet til kommuner, regioner og statslige arbejdspladser. Og siden marts 2017 har resten af landets kommuner og regioner fået besøg af ministeren, der i dag slutter sin tur rundt i hele Danmark med et besøg i Slagelse Kommune. 

På mine ture rundt i landet har jeg fået mange, gode snakke med både borgere, medarbejdere, ledere og politikere, der alle har givet engagerede bud på, hvordan vi skaber en endnu bedre offentlig sektor med mere velfærd til borgerne, siger innovationsminister Sophie Løhde. 

Danmarksturnéen har gjort innovationsministeren klogere på de udfordringer, som kommuner og regioner står med i dagligdagen. Kommunerne og regionerne har blandt andet peget på, hvor regler spænder ben i hverdagen og på, hvor svært det kan være at samarbejde på tværs af kommuner og regioner.

Jeg har hørt mange eksempler på, hvordan regler kan stå i vejen for, at borgere får den service og hjælp, de har brug for. Det er naturligvis rigtig ærgerligt for borgerne, men også for medarbejderne, som gerne vil yde deres bedste. Derfor har jeg også flittigt noteret ned undervejs , siger Sophie Løhde, der vil bruge de mange input i arbejdet med at  fjerne unødige regler i den offentlige sektor.

På besøgene rundt i landet har Sophie Løhde også hørt, hvordan der rundt omkring i landet bliver arbejdet på at skabe bedre sammenhænge på tværs af den offentlige sektor. 

For eksempel har man i Silkeborg skabt Psykiatriens Hus, hvor både kommunale og regionale medarbejdere arbejder og hjælper borgere med at få overblik over de forskellige tilbud. 

Flere kommuner og regioner har givet udtrykt for, at det kan være svært at samarbejde på tværs – og i sidste ende er det desværre borgerne, der får svært at finde rundt imellem de forskellige tilbud. Flere steder har man løst det ved at sætte kommunale og regionale medarbejdere sammen fysisk. Det har været inspirerende at høre om, siger Sophie Løhde.

Flere input fra Danmarksturnéen er allerede blevet til konkrete tiltag. For eksempel arbejder flere kommuner med helhedsorienterede planer for udsatte borgere. En indsats, der er blevet til et lovforslag, som betyder, at det nu bliver muligt for alle kommune at udarbejde én samlet handleplan på tværs af de kommunale forvaltninger.