Udfordringspaneler klar med anbefalinger til regeringen

09-06-2018

Sæt større fokus på, hvad der giver værdi for borgerne. Vær åben om resultater. Og brug digitale løsninger til at skabe større sammenhæng i den offentlige sektor. Det er nogle af de centrale anbefalinger, som regeringens Udfordringspaneler i dag har afleveret til innovationsministeren.

Hvordan skaber man en mere sammenhængende offentlig sektor med bedre resultater og mere kvalitet for den enkelte borger?

Det svære spørgsmål stillede innovationsminister Sophie Løhde til 13 topledere med stor erfaring fra den private og offentlige sektor, som i april sidste år blev samlet i regeringens såkaldte ’Udfordringspaneler’.

Efter et års arbejde, hvor panelmedlemmerne har tænkt og debatteret på livet løs med hinanden, har de i dag afleveret en stribe anbefalinger til innovationsminister Sophie Løhde.

Panelmedlemmerne anbefaler bl.a., at den offentlige sektor skal indrettes og styres efter, hvad der giver værdi og effekt for borgerne. Der skal være større gennemsigtighed om de resultater, som dagtilbud, skoler, sygehuse og andre offentlige institutioner skaber til gavn for borgerne. Og staten, regioner og kommuner skal bruge digitale løsninger til at skabe sammenhæng på tværs af den offentlige sektor.

Borgernes talerør

Det er et gennemgående træk ved anbefalingerne, at den offentlige sektor i højere grad skal indrettes på borgernes – og ikke systemets præmisser – og være bedre til at tage afsæt i, hvad der giver værdi for borgerne.

Det fortæller formanden for Udfordringspanelet, Claus Juhl, der tidligere bl.a. har været administrerende direktør i Københavns Kommune og i dag er direktør i konsulentfirmaet ’Forskel’: 

Det har været vigtigt for alle i panelerne at være borgernes talerør, og derfor har vi også forsøgt at sætte os i deres sted i arbejdet med vores anbefalinger til regeringen. Den offentlige sektor er jo til for borgerne, og det skal i langt højere grad afspejles i den måde, den er indrettet og styres på og også udvikles efter, siger Claus Juhl og fortsætter:

Vi er fuldt ud klar over, at man ikke fra den ene dag til den anden kan ændre på den offentlige sektor. Det vil tage tid at skabe mere sammenhæng på tværs og løfte kvaliteten i opgaveløsningen, og det vil kræve, at vi både tager nye og velkendte redskaber i brug. Vores anbefalinger har derfor også et bredt fokus på alt fra nye former for organisering og styring med større fokus på resultater til øget brug af digitalisering og nye teknologier og en mere strategisk brug af kompetenceudvikling.

Minister: Gode input til reformarbejdet

Innovationsministeren tager pænt imod flere af Udfordringspanelets forslag:

Hvis vi skal gøre en god offentlig sektor endnu bedre, så skal vi turde udfordre den måde, vi gør tingene på i dag. Og det gør panelmedlemmerne med deres anbefalinger. De forsøger at rykke ved den måde, vi tænker offentlig service på, og kommer med flere gode input, som vi vil lade os inspirere af og arbejde videre med som led i regeringens Sammenhængsreform, der præsenteres efter sommerferien, siger Sophie Løhde.

Ministeren fremhæver bedre visitation af borgere med komplekse problemer og digitale løsninger, som konkrete eksempler på anbefalinger, regeringen vil gå videre med i reformarbejdet:

Mødet med den offentlige sektor kan sommetider minde lidt om en omgang kluddermor, hvor man som borger kan have svært ved at finde rundt og få overblik over, hvem man skal kontakte. Her kan digitale løsninger, hvor man automatisk bliver guidet fra myndighed til myndighed, være med til at skabe sammenhæng på tværs af den offentlige sektor. I den digitale verden kan man udviske sektorgrænserne mellem stat, kommuner og regioner, og det er en kæmpe fordel for borgerne. For dem er det jo ofte ligegyldigt, hvilken myndighed der løser de enkelte opgaver. Bare de bliver løst, siger Sophie Løhde.

Læs mere om Udfordringspanelernes medlemmer og anbefalinger

Fakta: Det anbefaler Udfordringspanelerne

Udfordringspanelerne præsenterer sine anbefalinger under følgende fire forskellige temaer. 

Det offentlige skal styre efter at skabe værdi og effekt for borgerne 

Den offentlige sektor er til for borgerne, og resultater skal gennemsyre alt, hvad det offentlige foretager sig – det gælder både i organiseringen af den offentlige sektor, styringen af velfærdsområderne og åbenhed om institutioners formåen og resultater. 

Danskerne skal møde ét samlet, trygt og moderne digitalt Danmark

Borgerne skal have én digital indgang til den offentlige sektor, hvor sagsbehandling – så vidt muligt – afgøres med det samme. Der skal sættes ambitiøse mål for udviklingen af den digitale service, og samarbejdet mellem den offentlige og private sektor skal styrkes for at skabe bedre digitale løsninger til borgerne. 

Reformér mødet med det offentlige og giv borgere én plan

Borgere med komplekse behov skal tilbydes en koordineret og sammenhængende udredning og visitation til indsatser. 

Medarbejdere skal være klædt på til at skabe sammenhæng og udvikle den offentlige sektor 

Offentligt ansatte skal have et strategisk kompetenceløft, der kan understøtte en sammenhængende og tidssvarende offentlig sektor, herunder en bedre forståelse og anvendelse af data, de teknologiske muligheder og samarbejdsflader til andre fagområder.