Aftale om finansiering af ghettoudspil er på plads

08-05-2018

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026.

Med aftalen sætter regeringen nu massivt ind for at forebygge parallelsamfund og for at sikre, at der ikke er ghettoer i Danmark i 2030. Parterne er således enige om finansieringen af konkrete tiltag, der skal styrke indsatsen mod parallelsamfund og sikre, at alle i Danmark fremover bor med kontakt til andre danskere og det danske samfund.  

Med aftalen er parterne enige om at prioritere i alt ca. 30 mio. kr. i 2018, 320 mio. kr. i 2019, 340 mio. kr. i 2020 og 230 mio. kr. fra 2021 og frem til investering i indsatser målrettet de områder i Danmark, hvor udfordringerne med parallelsamfund er størst. Konkret prioriteres tiltag på bl.a. børne- og social-, undervisnings-, beskæftigelses-, og boligområdet, hvorom der forventes indgået delaftaler i den kommende tid.

Finansminister Kristian Jensen siger: 

Med aftalen er vi enige om at investere massivt og målrettet i en styrket indsats mod parallelsamfund. Midlerne skal prioriteres til indsatser på tværs af en række ministerområder og skal samlet sætte en stopper for isolerede samfund uden kontakt til det danske samfund og danske værdier. Det er på høje tid at skride til handling for at vende udviklingen særligt i de udsatte boligområder.

For at forhindre parallelsamfund og understøtte målet om ingen ghettoer i 2030 er der behov for at foretage fysiske forandringer i ghettoområderne og en forebyggende indsats i de udsatte boligområder. 

Parterne er enige om en markant fysisk omdannelse af de hårdeste ghettoområder. I alt udmøntes 10 mia. kr. i perioden 2019-2026 fra Landsbyggefonden til renovering, nedrivning, infrastrukturændringer, boligsociale indsatser og huslejenedsættelser i de udsatte boligområder. 

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen siger:

Jeg er glad for, at vi med dagens aftale sikrer rammerne til at tage en række nye og effektive redskaber i brug for at ændre bolig- og beboersammensætningen, så vi kan få vendt udviklingen i ghettoområderne. Mange boligområder lider nemlig stadig under fortidens synder, så vi skal skabe de bedste forudsætninger for attraktive områder med mere blandede boligformer, der er en integreret del af byerne.

Parterne er enige om at igangsætte en analyse af det fremtidige renoveringsbehov i hele den almene boligsektor med henblik på at få et grundlag for den fremtidige prioritering af Landsbyggefondens midler til renovering og nedrivning. Parterne drøfter analysens resultater i efteråret 2019.

Læs aftalen om finansiering af ghettoudspil her   

Læs mere om de aftaler som er forhandlet på plads ifm. regeringens ghettoudspil her

Fakta

  • Der afsættes i alt 10 mia. kr. fra Landsbyggefonden til blandt andet renovering, nedrivning og infrastrukturændringer til en ekstraordinær indsats i udsatte boligområder med prioritet til ghettoområderne i perioden 2019-2026.
     
  • Dele af midlerne øremærkes til renovering med henblik på salg. 

  • Der afsættes 140 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til nedrivning i ikke-udsatte boligområder. Hertil afsættes 60 mio. kr. årligt i 2019-2026 til nedrivning i de udsatte boligområder.