EU-karakterbog: Regeringen fører sund økonomisk politik

23-05-2018

EU-kommissionen bekræfter, at regeringen fører sund økonomisk politik, men også at mere kan gøres for at styrke produktivitet og arbejdsudbud.

EU-Kommissionen har i dag offentliggjort udkast til EU’s årlige anbefalinger til den økonomiske politik i EU-landene. Anbefalingerne spiller en central rolle i koordineringen af den økonomiske politik i EU og peger for hvert EU-land på de mest centrale økonomisk-politiske udfordringer. 

Danmark er igen i år blandt de EU-lande, der får færrest anbefalinger. 

Kommissionen konkluderer, at Danmark ventes at efterleve bestemmelserne i Stabilitets- og Vækstpagten i 2018 og 2019. 

Kommissionen anerkender også regeringens seneste indsats i forhold til at skabe stabilitet på boligmarkedet.    

Kommissionen peger samtidig på, at yderligere initiativer, der øger arbejdsudbuddet og produktiviteten er centralt for holdbar vækst. Danmark får én anbefaling: At fremme konkurrencen i den indenlandsk orienterede servicesektor, herunder f.eks. i forsyningssektoren, netværksindustrierne og den finansielle sektor. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

Jeg er godt tilfreds med Kommissionens vurdering. Det går godt for dansk økonomi, vi har fået styr på de offentlige finanser, og beskæftigelsen er på et historisk højt niveau. Regeringen vil holde opsvinget i gang og sikre stabil vækst i de kommende år ved at endnu flere kommer i job, og at produktiviteten forbedres. Det kan bl.a. gøres ved at forbedre konkurrencen i nogle af de sektorer, som Kommissionen peger på. Regeringens energiudspil er et godt eksempel på, at vi har stor fokus på konkurrencedagsordenen.