Ny lov om én plan skal give borgere mere sammenhængende hjælp

03-05-2018

Lovforslag om én plan til udsatte borgere og familier førstebehandles i Folketinget i dag. Med lovforslaget bliver det muligt for borgere med komplekse og sammensatte problemer at få én samlet handleplan.

Borgere med komplekse problemer skal have en samlet plan for, hvordan kommunen kan hjælpe borgeren.

Det er formålet i et nyt lovforslag, der i dag fremsættes af innovationsminister Sophie Løhde.

Med lovforslaget hjælper vi nogen af de mennesker og familier, der har det allersværest med at få en mere sammenhængende indsats. I dag spænder forskellige handleplaner og kontaktpersoner ben for, at udsatte borgere og familier får en koordineret indsats mod et bedre liv. Med det nye lovforslag kan borgerne få én samlet plan for at komme godt videre i deres liv , siger innovationsminister Sophie Løhde.

Helt konkret vil lovforslaget betyde, at sagsbehandlere i eksempelvis kommuners beskæftigelses- eller socialforvaltninger kan bede borgere om samtykke til lave en samlet handleplan, som går på tværs af de kommunale sektorer.

Minister: Vi har lyttet til organisationer

En lang række organisationer har givet høringssvar til lovforslaget. Generelt støtter organisationerne op om lovforslaget og mener, at det er positivt, at det nu bliver muligt at hjælpe borgerne tidligere og mere målrettet.

Flere organisationer har dog påpeget, at det er vigtigt at borgerne giver samtykke til, at deres data bliver brugt på tværs af forvaltninger til at udarbejde en samlet handleplan for borgeren. 

Jeg kan godt forstå, at der i disse år er en generel bekymring for, hvordan vi behandler data. Og derfor har vi også lyttet til organisationerne og skrevet ind i lovforslaget, at borgerne skal give deres samtykke, når der skal udarbejdes én samlet handleplan. Det er vigtigt, at borgerne har tillid til, at de er i gode hænder , siger innovationsminister Sophie Løhde.

Det er bl.a. organisationer som Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne og Rådet for Socialt udsatte, der i høringssvar giver udtryk for, at borgeren bør give samtykke, før kommuner kan udarbejde en samlet handleplan.

Muligt at finde frem til udsatte borgere

Som en del af lovforslaget bliver det også muligt for kommuner at styrke indsatsen for at bruge data på tværs af forvaltninger til at finde frem til udsatte borgere, der har brug for koordineret hjælp fra kommunen.

På den måde vil det være muligt at forbedre hjælpen til borgere, der kæmper med flere problemer. For eksempel en arbejdsløs, som også døjer med sociale problemer.

Vi vil udelukkende give mulighed for at finde frem til udsatte borgere, som har mange kontaktflader til kommunen, og som har brug for en helhedsorienteret hjælp og støtte. Kommunerne får ikke carte blanche til at indhente og dele detaljerede persondata, som eventuelt på et senere tidspunkt kan indgå i en sagsbehandling, siger Sophie Løhde.  

Et netværk af ni nordsjællandske frikommuner er allerede i gang med at arbejde med metoderne til at samle og sammentænke indsatser for borgere med komplekse og sammensatte problemer.