Ny status på ’Bedre Balance I’: Flytningerne skrider frem som planlagt

09-05-2018

I 2015 præsenterede regeringen ’Bedre Balance I’ – den første, store plan for flytning af ca. 3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til andre dele af landet. En ny status fra ministerierne viser, at flytningerne skrider planmæssigt frem.

Mere end to tredjedele af de berørte arbejdspladser er flyttet, udgifterne falder, og antallet af medarbejdere, som flytter med deres arbejdsplads eller pendler er stigende.

Det viser en ny status for ’Bedre Balance I’, som Finansministeriet offentliggør i dag.

Ifølge den nye status har 32 ud af 44 arbejdspladser pr. april 2018 afsluttet den planlagte flytning, og 2.738 arbejdspladser er flyttet ind i byer rundt om i landet. Heraf er 721 arbejdspladser – eller hvad der svarer til lidt mere end 26 procent – besat af medarbejdere, der enten er flyttet med deres arbejdsplads eller pendler.

Dermed fortsætter andelen af medarbejdere, der er flyttet eller pendler med at stige. Ved den forrige status fra september sidste år var det således ca. 23 procent af arbejdspladserne, der var besat af medflyttere eller pendlere, mens tallet i august 2016 blot lå på 14 procent.

Innovationsminister Sophie Løhde glæder sig over, at der er sket en stigning i andelen af medarbejdere, som holder fast i jobbet på trods af flytningen:

Jeg har fuld forståelse for, at medarbejdere ud fra blandt andet familiemæssige hensyn vælger ikke at flytte med. Og vi har da heller ikke en særskilt målsætning for, hvor mange medarbejdere der skal flytte med deres arbejdsplads. Men det er klart, at antallet har betydning for de arbejdspladser, der etableres rundt om i Danmark. Og derfor er det godt, at mere end hver fjerde arbejdsplads nu er besat af en medarbejder, der vælger enten at pendle til eller flytte med arbejdspladsen, siger Sophie Løhde.

For at gøre det mere attraktivt for de ansatte at flytte med deres arbejdsplads har innovationsministeren tidligere præsenteret en ’flyttepakke’ med initiativer, der skal gøre det lettere at fastholde medarbejdere.

Og i forbindelse med de netop overståede overenskomstforhandlinger er parterne desuden blevet enige om på forskellig vis at forbedre vilkårene for medarbejdere, hvis arbejdsplads flytter geografisk. Beløbet, som ansatte uden partner kan få udbetalt til at dække flytteudgifter, er eksempelvis blevet hævet.

Den nyeste status viser også, at økonomien fortsat forventer at holde sig inden for rammerne af de oprindelige skøn. Ministerierne forventer således, at de midlertidige udgifter til flytningerne vil beløbe sig til 808 mio. kr. Det tal er ca. 100 mio. kr. lavere, end ministerierne oprindeligt forventede i 2016, hvor estimatet lød på 910 mio. kr.

Læs faktaark om status på udflytning af statslige arbejdspladser