Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2018

27-05-2018

Økonomisk Redegørelse, Maj 2018, offentliggøres den 28. maj kl. 11.00 på oim.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse. 

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2018 fremgår af tabel 1. Finansieringsbehovet er blevet revideret til 124 mia. kr., hvilket er 3 mia. kr. mindre end budgetteret på Finanslov 2018. 

Finansieringsbehovet dækkes gennem indenlandsk låntagning eller indeståendet på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Finansieringsstrategien meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside

Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov i 2018