Fælles it i staten kan give bedre informationssikkerhed og flere penge til velfærd

20-03-2018

Bedre it-sikkerhed og flere penge til velfærd. Det kan være resultatet, hvis Statens It får 19.000 flere brugere, viser et nyt skøn fra Finansministeriet.

Flere ministerier og styrelser kan se frem til at blive serviceret af Statens It.

I dag betjener Statens It ca. 15.000 medarbejdere i 12 ministerier, men står det til innovationsminister Sophie Løhde, skal antallet endnu højere op.

Staten vil nemlig kunne frigøre mellem 225 og 280 millioner kr. årligt og højne it-sikkerheden ved at flere statslige arbejdspladser går sammen om it-drift og -support:

Vores mål er, at Statens It skal varetage it-driften for flere ministerier. Det vil nemlig give stordriftsfordele, som hvert år vil frigøre et trecifret millionbeløb, der kan bruges på kernevelfærd, og samtidig give større informationssikkerhed i staten, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Målet er, at 19.000 medarbejdere i alle ministerier, på nær dele af Skatteministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet, der allerede indgår i større it-driftsfællesskaber, fremover skal betjenes af Statens It.

Statens It er et af flere eksempler på en såkaldt fælles løsning, som regeringen gerne ser flere af. Derfor præsenterede innovationsministeren som en del af Sammenhængsreformen i maj 2017 et udspil, der skal få flere offentlige myndigheder til at gå sammen om at løse administrative opgaver.

Læs udspillet Fælles løsninger frigør penge til velfærd

Fakta om Statens It:

Statens It leverer i dag it-services til ca. 15.000 brugere i 12 ministerier:

 • Beskæftigelsesministeriet
 • Børne- og Socialministeriet
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • Finansministeriet
 • Kulturministeriet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Statsministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet