Finansministeriet varsler omfattende lockout af statsansatte

07-03-2018

En omfattende lockout kan være på vej i staten. Finansministeriet har nemlig i dag varslet en lockout af ca. 120.000 medarbejdere som modsvar på de faglige organisationers strejkevarsler, der kan ramme centrale dele af staten den første uge i april. De statslige arbejdsgivere ønsker ikke en konflikt. Formålet med dagens lockoutvarsel er at understøtte, at der kan findes en løsning mellem parterne i forligsinstitutionen.

Finansministeriet har meddelt, at man vil varsle en omfattende lockout af de statsansatte til de faglige organisationer.

Med lockoutvarslet vil medarbejdere blive sendt hjem fra arbejdspladserne, og store dele af staten vil lukke ned, med mindre lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiversiden forinden har indgået et forlig om en ny overenskomst.

Lockouten, der vil omfatte omkring 120.000 ansatte i staten, kan træde i kraft den 10. april. Det er 6 dage efter, at de faglige organisationers strejker kan begynde.

Og innovationsminister Sophie Løhde, der er statens øverste arbejdsgiver, er ærgerlig over, at de indtil videre resultatløse forhandlinger nu kan risikere at udløse en omfattende konflikt med strejker og lockout af tusindvis af statsansatte:

Vi står i en meget alvorlig situation. Lockout er et stort skridt, som jeg helst havde været foruden, men med et så præcist og effektfuldt strejkevarsel fra de faglige organisationer, der målrettet vil ramme centrale dele af staten og skabe store omkostninger i samfundet, bliver Finansministeriet nødt til at svare igen, siger Sophie Løhde.

En gennemgang af strejkevarslerne, som Finansministeriet har foretaget sammen med de øvrige ministerier, viser, at eksempelvis Fødevarestyrelsens kødkontrol, Banedanmark og lufttrafiktjenesten vil blive ramt.

Det vil lukke slagterier til skade for den danske eksport og betyde, at store dele af tog- og flytrafikken vil blive forstyrret eller helt lammet. Undervisningsområdet vil også blive hårdt ramt, og på flere gymnasier vil eleverne ikke kunne blive undervist.

De faglige organisationer har nøje udvalgt de arbejdspladser, hvor det vil gøre allermest ondt. Det er naturligvis en helt uholdbar situation. Derfor ser Finansministeriet sig desværre nødsaget til at reagere ved at varsle en omfattende lockout for at lægge pres på for at opnå et forhandlingsresultat, så vi undgår en konflikt, siger Sophie Løhde.

Efter de faglige organisationer valgte at forlade overenskomstforhandlingerne i Finansministeriet torsdag den 22. februar og dagen efter erklærede sammenbrud i forhandlingerne, er det nu op til forligsmanden at mægle mellem parterne.

Og innovationsministeren har som statens øverste arbejdsgiver fortsat et håb om, at parterne kan indgå et forlig om en ny overenskomst, som begge parter kan se sig selv i:

Jeg håber, at vi kan forhandle os frem til et resultat i Forligsinstitutionen, så vi undgår en storkonflikt, der vil være trist for alle parter og vil besværliggøre hverdagen for rigtig mange danskere. Og det er bestemt ikke umuligt. Vi burde kunne enes om de to forhold, som skiller os, for jeg tror godt, at vi kan finde hinanden, når det gælder spørgsmålet om løn, og vi har også sagt meget klart, at vi vil skabe sikkerhed om den betalte spisepause, siger Sophie Løhde.

Læs Powerpoints fra den tekniske briefing "Orientering om konflikt i forbindelse med OK18