Finansministeriets skøn for den strukturelle offentlige saldo

20-03-2018

Beregningen af den strukturelle saldo har været genstand for debat i artikler og en kronik i medierne i begyndelsen af marts 2018.

På den baggrund har Finansministeriet udarbejdet et opsamlende notat om beregningsmetoden, åbenheden om beregningen og hvorfor den strukturelle saldo anvendes som et centralt styringsredskab i finanspolitikken. Erfaringerne med Finansministeriets skøn sammenlignes endvidere med andre institutioner.

Notatet viser også et detaljeret bilag over elementer, der anvendes i beregningen. Dette vil fremover blive offentliggjort fast i Økonomisk Redegørelse. Der vil også blive lagt større vægt på at forklare ændringer i skøn for den strukturelle saldo i det sidste historiske år i Økonomisk Redegørelse og ikke blot de fremadrettede år.

Læs Finansministeriets skøn for den strukturelle offentlige saldo