Invitation til pressebriefing om OK18 i Finansministeriet

07-03-2018

Innovationsminister Sophie Løhde vil i sin egenskab af øverste arbejdsgiver i staten holde en pressebriefing om overenskomstforhandlingerne på statens område.

Briefingen vil finde sted i Rentekammersalen i Finansministeriet  onsdag den 7. marts kl. 11.

Pressen har adgang til Finansministeriet fra kl. 10.

I forlængelse af pressebriefingen vil departementschef Martin Præstegaard og Moderniseringsstyrelsens direktør Poul Taankvist holde en teknisk præsentation omkring kl. 11.30.