Klart mere attraktivt at spare op til pension

22-03-2018

Tilskyndelsen til at spare op til pension er blevet øget markant som følge af politiske aftaler indgået i løbet af det seneste år, viser ny analyse fra Finansministeriet.

Regeringen har med to politiske aftaler, som er indgået over det seneste år, øget tilskyndelsen til at spare op til pension markant. Den konklusion understøttes af en ny analyse fra Finansministeriet, som har fokus på virkningerne af det øgede fradrag for pensionsindbetalinger i kraft af den seneste aftale.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Med skatteaftalen er der taget hånd om samspilsproblemet. Det er et centralt element i det gode danske pensionssystem, at store grupper sparer op til deres egen pension – og det er naturligvis vigtigt, at det kan betale sig for den enkelte.

”Aftale om flere år på arbejdsmarkedet” fra juni 2017 og ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger” fra februar 2018 har bidraget væsentligt til at håndtere det såkaldte samspilsproblem i pensionssystemet.

Problemet har betydet, at indbetaling til en almindelig arbejdsmarkedspension sidst i arbejdslivet som udgangspunkt har været mindre fordelagtigt end opsparing uden for pensionssystemet for nogle lønmodtagere. 

Det leverer de nye regler for aldersopsparing samt det øgede fradrag for pensionsindbetalinger, som indføres som følge af aftalerne, et betydeligt bidrag til at ændre på.

Samtidig konkluderer analysen, at skatte- og overførselssystemet med visse undtagelser ikke længere klart favoriserer fri opsparing fremfor fradragsberettiget pensionsopsparing.