Licensen skal afskaffes og DR slankes

16-03-2018

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afskaffe medielicensen. Licensen vil gradvist blive udfaset fra næste år og vil være fuldt afskaffet i år 2022. Afskaffelsen finansieres gennem en sideløbende reduktion af personfradraget. Samtidig er det aftalt, at DR skal fokusere mere på kerneopgaverne og dermed på den grundlæggende public service. Derfor reduceres DR's tilskud med 20 procent over de kommende fem år.

Det er i dag aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti, at fremtidens public service skal finansieres via den almindelige skat, hvor personfradraget reduceres parallelt med afskaffelsen af medielicensen.

Jeg er stolt af at være den finansminister, der fik afskaffet licensen, det er en medieskat, der hører fortiden til. Og så er jeg meget tilfreds med, at vi får slanket DR, ikke dramatisk, men fornuftigt, siger finansminister Kristian Jensen.  

Regeringen og Dansk Folkeparti er samtidig enige om gradvist at reducere midlerne til DR med 20 procent i forhold til det forventede i 2023. Besparelsen fra at slanke DR skal blandt andet anvendes til at sikre kompensation til grupper af borgere, der i dag er helt eller delvist fritaget fra at betale licens. I den forbindelse afsættes der en pulje på 116 mio. kr. fuldt indfaset til forbedring af vilkårene for pensionister. Udmøntningen heraf vil blive aftalt i forbindelse med finansloven for 2019. Det er samtidig aftalt, at godt 75 mio. kr. fuldt indfaset af besparelsen fra DR udmøntes til øvrige medieinitiativer i forbindelse med det kommende medieforlig. Endelig er parterne enige om at oprette en pulje målrettet blinde og stærkt svagsynede personer på 10 millioner kroner årligt.

Jeg er glad for, at vi nu endelig får lagt licensen i graven – det har jeg arbejdet for gennem mange år. Med aftalen får vi et mere fokuseret DR, som skal gentænke sig selv som kulturinstitution. DR skal ikke længere være en bred mastodont, men et smalt fyrtårn. Om kort tid vil regeringen følge op og præsentere et samlet mediepolitisk udspil. Det glæder jeg mig til, siger kulturminister Mette Bock. 
Det er en rigtig god aftale. Jeg er meget tilfreds med, at vi fastholder et DR, der samler befolkningen med en public service-platform med indhold af høj kvalitet – også i fremtiden. Aftalen indebærer samtidig en skattelettelse. Det er jeg naturligvis glad for, da det er vores opgave at gøre livet lettere for danskerne, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen. 

Regeringen vil snarest fremlægge sit udspil til forhandlinger om en ny mediepolitisk aftale fra 2019 og frem. Men allerede nu er der altså nogle forhold, som regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt skal være forudsætningerne for det kommende medieforlig.

Elementer i aftalen

  • Medielicensen afskaffes over en fireårig periode, så den er fuldt udfaset i 2022. Udfasningen finansieres gennem en sideløbende reduktion af personfradraget.
  • Licenstilførslen til DR reduceres gradvist over fem år med 20 procent. Heraf benyttes de 15 procentpoint til at mindske finansieringsbehovet ved omlægningen, mens 3 procentpoint går til at kompensere pensionister. Der igangsættes et analysearbejde frem mod finansloven for 2019, der skal komme med forslag til den konkrete udmøntning heraf. De resterende 2 procentpoint udmøntes til øvrige medieinitiativer i det kommende medieforlig.
  • Der indføres en ny mediecheck til pensionister, som efter de gældende regler er berettiget til nedsat licens. Dette gives i dag til pensionister, som modtager fuldt pensionstillæg. Mediechecken er skattepligtig.
  • Der oprettes en pulje på 10 mio. kr. årligt målrettet blinde og svagsynede, som i dag er fritaget fra licensbetaling. 

Læs faktaark om virkning for familietyper