Ministre glæder sig over satspuljeaftale

06-11-2018

Innovationsminister Sophie Løhde og børne- og socialminister Mai Mercado har indgået en aftale med satspuljepartierne om at afsætte over 100 mio. kr. til implementering af ny reform. Partierne er enige om at styrke den helhedsorienterede indsats i kommunerne over for borgere med komplekse problemer.

Regeringen og satspuljepartierne har i dag afsat 106 mio. kr., som skal bruges til at implementere reformen ’Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats’ i kommunerne i perioden 2019-2022.

Reformudspillet blev præsenteret i oktober og skal styrke hjælpen til borgere med komplekse problemer. Med reformen vil regeringen bl.a. gøre det muligt for kommunerne at tilrettelægge mere sammenhængende hjælp til borgere og familier, som slås med flere problemer på én gang.

Jeg er rigtig glad for, at vi i satspuljekredsen er blevet enige om at give kommunerne et økonomisk rygstød til arbejdet med at give borgere med komplekse problemer en helhedsorienteret indsats, siger innovationsminister Sophie Løhde og fortsætter:

Hvis reformen skal virke og gøre en positiv forskel for borgerne, vil det kræve en ekstra indsats ude i kommunerne. Det kan for eksempel være, at man skal organisere sig anderledes eller efteruddanne medarbejdere. Det kan være dyrt på den korte bane, men i længden betaler det sig, for det giver bedre hjælp til de borgere, der har det allersværest. Og det skal vi hjælpe kommunerne i gang med.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger: 

Vi skal hjælpe borgere med massive sociale problemer med at slå ind på en bedre vej. Det gør vi blandt andet ved at holde dem i hånden i deres vej igennem systemet, derfor er jeg rigtig glad for, at vi er blevet enige om at prioritere en helhedsorienteret indsats. På den måde får nogle af vores allermest udsatte borgere mulighed for at fokusere på at få det bedre, fx at komme ud af et misbrug eller at få tag over hovedet i stedet for at bruge energi på at finde rundt i systemet.

I den kommende tid vil innovationsminister Sophie Løhde og børne- og socialminister Mai Mercado invitere til forhandlinger, hvor aftalepartierne skal fastlægge rammerne for den helhedsorienterede indsats, der samles i en ny hovedlov. Derudover er regeringen og satspuljepartierne blevet enige om at støtte den Sociale Investeringsfond i 2019 med ekstra 30 mio. kr., som kan indskydes i fonden, når lovgrundlaget for fonden er på plads. 

Den Sociale Investeringsfond giver os en enestående mulighed for at afprøve nye indsatser, som ellers ikke var blevet sat i gang, og udvikle de indsatser, vi ved, der virker. Derfor er jeg også glad for, at satspuljepartierne igen i år vælger at sætte penge af til fonden, siger innovationsminister Sophie Løhde.

I satspuljeaftalen for 2018 blev der afsat 50 mio. kr., og de yderligere millioner i 2019 skal skydes i fonden, når den er vedtaget ved lov. Det forventes at ske inden årets udgang.