Ny satspuljeaftale: 106 mio. kr. til borgere med komplekse problemer

06-11-2018

Regeringen og satspuljepartierne har afsat ca. 106 mio. kr. til en helhedsorienteret indsats til borgere og familier, der kæmper med komplekse og sammensatte problemer. Samtidig har partierne øremærket ekstra 30 mio. kr. til Den Sociale Investeringsfond.

Mennesker, der slås med ledighed, sociale problemer og måske misbrugsproblemer, kan se frem til at få bedre og mere sammenhængende hjælp fra kommunerne.

Tidligere i år fremlagde regeringen reformudspillet ’Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats’. Og i dag har regeringen og satspuljepartierne indgået en aftale, der sender mere end 100 mio. kr. af sted til kommunerne. Pengene skal bruges til at implementere reformen ude i kommunerne og dermed sikre, at borgere med komplekse og sammensatte problemer får den rette hjælp. 

Som led i reformen lægger regeringen bl.a. op til at samle bestemmelser fra syv lovgivninger på tværs af fire af de store velfærdsområder i en ny hovedlov. Formålet er at give kommunerne mulighed for – i tæt samarbejde med borgeren – at tilbyde sammenhængende indsatser, der skal give den enkelte bedre mulighed for at stå på egne ben og komme tættere på arbejdsmarkedet.

Den nærmere udmøntning af pengene, der sættes af på en reserve på 15 mio. kr. i 2019 og 30,3 mio. kr. årligt fra 2020 til 2022, skal aftales senere på året, når aftalepartierne mødes med regeringen for at drøfte rammerne for reformen.  

Ekstra 30 mio. kr. til Den Sociale Investeringsfond

Partierne har også aftalt at sætte 30 mio. kr. af til Den Sociale Investeringsfond i 2019.

Fonden skal bl.a. være med til at udvikle og udbrede tidligere og helhedsorienterede indsatser og tiltrække ny kapital, som kan være med til at løse udfordringer på de store velfærdsområder. 

I satspuljeaftalen for 2018 blev der afsat 50 mio. kr., og de yderligere 30 mio. kr. i 2019 skal indskydes i fonden, når den er vedtaget ved lov. Det forventes at ske inden årets udgang.

Læs Aftaletekst til satspuljeaftalen

Pressehenvendelser

Presseansvarlig for innovationsministeren: Signe Dalgas Damgaard, , tlf.: 25 26 27 62.

Presseansvarlig for børne- og socialministeren: Martin Hein,
, tlf.: 41 85 14 83. 

Partiernes ordførere kan kontaktes på følgende numre:  

 • Socialdemokratiet: Socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil,
  tlf.: 61 62 51 78.
 • Dansk Folkeparti: Kommunalordfører Susanne Eilersen, tlf.: 61 62 45 25.
 • Venstre: Innovationsordfører Marcus Knuth, tlf.: 61 62 44 75.
 • Liberal Alliance: Socialordfører Laura Lindahl, tlf.: 61 62 45 71.
 • Alternativet: Socialordfører Torsten Gejl, tlf.: 61 62 46 51.
 • Radikale Venstre: Innovationsordfører Lotte Rod, tlf.: 61 62 51 64. 
 • Socialistisk Folkeparti: Kommunalordfører Kirsten Normann Andersen,
  tlf.: 61 62 30 40.
 • Det Konservative Folkeparti: Finansordfører Anders Johansson,
  tlf.: 61 62 47 62.