Aftale om at tilbageføre svindlede midler til satspuljen

31-10-2018

Et bredt politisk flertal har besluttet, at der fra 2019 bliver ført en del af de penge tilbage til satspuljen, som er forsvundet fra puljen på grund af svindel.

Der er stærk mistanke om, at der er foregået svindel i forbindelse med Socialstyrelsens administration af satspuljen. Alle partierne bag forliget om satspuljen er enige om, at det svindlede beløb skal føres tilbage til satspuljen.

En foreløbig, intern opgørelse har opgjort det mistænkte underslæb i Socialstyrelsen til ca. 111 mio. kr. Der pågår fortsat et arbejde med at konsolidere underslæbets størrelse, og derfor kan beløbet ende med at være større end de 111 mio. kr. 

En ekstern undersøgelse er ved at klarlægge omfanget af svindlen. Undersøgelsen ventes afsluttet ultimo 2018. 

Det vurderes, at det mistænkte underslæb primært kan henføres til satspuljen. Det mistænkte underslæb kan endvidere omfatte midler, som organisationer eller kommuner mv. har til gode. Derudover administrerer Socialstyrelsen en række andre ordninger, herunder udlodningsmidler, som også kan være omfattet af det mistænkte underslæb.  

Da det samlede beløb for svindlen ikke er klarlagt endnu, har satspuljepartierne besluttet i første omgang at tilbageføre i alt 80 mio. kr. til satspuljen i perioden 2019-2022. Midlerne i 2019 fordeles med 10 mio. kr. til socialområdet og 10 mio. kr. til ældreområdet til udmøntning med satspuljen for 2019. 

På baggrund af den igangværende undersøgelse, der bl.a. vil indebære en konsolidering af omfanget af den formodede svindel, kan der med forslag til finanslov for 2020 tilbageføres yderligere bevilling til satspuljen, således at hele det svindlede beløb bliver ført tilbage. Tilbageførslen af midlerne finansieres af de afsatte reserver på finanslovforslaget for 2019.  

Kontakt til aftaleparterne

Finansminister Kristian Jensen via kommunikationschef: 2226 9507
Socialdemokratiet: Finansordfører Benny Engelbrecht: 3337 4037
Dansk Folkeparti: Finansordfører René Christensen: 3337 5122
Venstre: Finansordfører Jacob Jensen: 3337 4558
Liberal Alliance: Finansordfører Joachim B. Olsen: 6162 5093
Alternativet: Socialordfører Torsten Gejl: 6162 4651
Radikale Venstre: Socialordfører Marianne Jelved: 3337 4703
Socialistisk Folkeparti: Politisk ordfører Karsten Hønge: 6162 4595
Det Konservative Folkeparti: Socialordfører Brigitte Klintskov Jerkel: 6162 4915