Faglærte haler ind på universitetsuddannede

15-10-2018

Øget global handel har ikke betydet, at faglærte, ufaglærte og kortuddannede er kommet bagud i lønudvikling i forhold til langtuddannede, viser ny analyse fra Finansministeriet. Faktisk haler faglærtes løn ind på universitetsuddannedes løn.

De sidste 20 år har der været en markant stigning i handlen med andre lande, hvor dansk eksport og import er mere end fordoblet. Samtidig har faglærtes løn halet ind på de universitetsuddannedes, mens de ufaglærtes og kortuddannedes løn ikke er faldet bagud.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Vi kan dræbe myten om, at international handel, globalisering og disruption har skabt større skel til skade for ufaglærte og faglærte i arbejde i Danmark. Sammenligner vi med andre vestlige lande, ligger de danske lønforskelle i den lave ende, og er med til at understøtte sammenhængskraften og fællesskabet i det danske samfund. Samtidig er beskæftigelsen i Danmark steget, så flere kan forsørge sig selv, og kan øge deres velstand og opsparing.

Ifølge notatet fra Finansministeriet er der ingen tegn på, at lønningerne for bestemte typer uddannelse herhjemme falder bagud sammenlignet med andre. Lønudviklingen har været forholdsvis stabil på tværs af uddannelsesgrupper i perioden 1995-2016. Der er således ikke tegn på voksende lønforskelle på tværs af uddannelsesniveauer. Faglærte har faktisk haft en lidt bedre lønudvikling end personer med en lang videregående uddannelse i perioden 2005-2016.

Endvidere understreger nye tal fra OECD, at lønforskellene for forskellige uddannelsesgrupper i Danmark er markant mindre end i USA, Tyskland og Storbritannien.

Handelen er steget med over 200 procent siden 1995 og med 450 procent siden 1980. 

Figur 1. Stigende handelsintensitet i Danmark

Lønforskelle i Danmark er lavere end i Tyskland, UK og USA.

Figur 2. International sammenligning af relative lønninger (24-64-årige) på tværs af uddannelsesgrupper, 2016

Faglærtes løn haler ind på langtuddannedes løn, mens ufaglærtes og kortuddannedes løn, ikke er faldet tilbage.

Figur 3. Stabil relativ lønudvikling for alle uddannelsesgrupper, 1995-2016

Ledigheden er historisk lav, både i absolutte tal og i forhold til arbejdsstyrken.

Figur 4. Ledighed i pct. af arbejdsstyrken (v. akse) og i 1.000 personer (h. akse), 1988-2017

Læs notatet ”Lønforskel mellem faglærte og kandidatuddannede er blevet lidt mindre det seneste årti”