Kommunerne kan frigøre ressourcer til styrket velfærd

03-10-2018

Kommunerne har gode muligheder for at frigøre ressourcer til styrket borgernær velfærd. Det viser en række nye analyser udarbejdet som led i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som er aftalt mellem regeringen og KL.

Ressourcerne kan blandt frigøres gennem automatisering af administrative arbejdsgange, fokuseret køb og drift af it-systemer og en bedre anvendelse af de kommunale ejendomme. 

Analyserne indgår i det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram, som har frigjort 1 mia. kr. i kommunerne i aftalen om kommunernes økonomi for 2019. Regeringen og KL er enige om at prioritere pengene til styrket velfærd i kommunerne, hvor de bl.a. skal understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

Det er vigtigt, at vi også i kommunerne hele tiden arbejder for at frigøre ressourcer til styrket velfærd, som kan komme bl.a. de ældre og børnene til gavn. Det kan for eksempel være ved at automatisere processer, købe klogere ind eller udnytte kvadratmeterne i kommunerne bedre. Analyserne viser konkrete veje til, hvordan kommunerne kan arbejde for en bedre og mere effektiv offentlig sektor.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Her er endnu et bevis på, at vi ikke blot har tilført flere penge til velfærd, men at vi også bruger pengene bedre, så flere danskere får bedre hjælp. Hvis ikke vi hele tiden udfordrer de offentlige udgifter og vores daglige rutiner, så bruger vi bare flere penge uden, at nogen får det bedre.

Regeringen og KL har samarbejdet om at gennemføre følgende analyser:

Automatisering af HR-, økonomi og personaleadministration samt teknik- og miljøområdet 

Analysen har afdækket mulighederne og potentialerne ved at automatisere nogle af kommunernes manuelle arbejdsgange inden for HR-, økonomi og personaleadministration samt teknik og miljø. Analysen konkluderer, at der et økonomisk potentiale ved automatisering, men også betydelige kvalitative potentialer ved automatisering i form af fx færre fejl, muligheder for at gennemføre tjek eller kørsler mv. 

Som led i analysen er der udarbejdet en række konkrete værktøjer til at komme i gang med automatisering.
 

Læs Inspirationskatalog for implementering af automatisering for HR, økonomi og personaleadministration 
Læs Inspirationskatalog for implementering af automatisering for teknik- og miljøområdet  

IT-drift, -strategi og -indkøb i kommunerne 

Analysen har kortlagt en række kommuners samlede it-omkostninger og anvist et effektiviseringspotentiale ved udbredelse af bedste praksis, herunder ved mere effektive it-anskaffelser og -drift samt muligheder for at optimere licens- og kontraktstyringen i kommunerne.

Analysen viser en række konkrete kommunale og tværkommune redskaber, der kan bidrage til yderligere effektivisering på 5 pct. af it-omkostningerne i kommunerne, herunder bl.a. gennem øget samarbejde og fællesskaber, styrket kontrakt- og leverandørstyring samt standardisering af it-systemer og applikationer.

Læs Analyse af it-drift, -strategi og -indkøb i kommunerne

Læs Inspirationskatalog for it-drift, -strategi og -indkøb i kommunerne

Dataunderstøttet arealoptimering

Analysen har kortlagt kommunernes arbejde med arealoptimering af de kommunale ejendomme. Analysen viser, hvordan kommunerne kan skaffe et bedre dataoverblik over anvendelse, omkostninger og vedligeholdelsesstand af kommunens ejendomme, som grundlag for at styre og effektivisere deres ejendomsportefølje. 

Analysen viser en række veje og cases til at arealoptimere. De medvirkende kommuner forventer at reducere antallet af kommunale kvadratmeter med 5-10 pct., hvilket kan ses på bundlinjen. 

Læs Inspirationskatalog for dataunderstøttet arealoptimering