Løhde: Borgerne skal have tillid til det offentliges brug af data

23-10-2018

Det er afgørende, at borgerne har tillid til, at det offentlige håndterer og bruger deres personoplysninger på forsvarlig vis. Det mener regeringen, som bl.a. vil give borgerne adgang til et samlet overblik over, hvilke data myndighederne har om dem.

Danmark er blandt de lande i verden, der er længst fremme med at bruge digitalisering i den offentlige sektor, og danskerne er storforbrugere af offentlige digitale løsninger. Langt de fleste klarer årsopgørelsen, læser post fra kommunen eller søger om SU eller dagpenge online. 

Og fremover skal borgere og virksomheder i endnu højere grad kan få gavn af den digitale service. Med et nyt reformspor i Sammenhængsreformen - 'Digital service i verdensklasse' - vil regeringen derfor skrue ekstra op for digitaliseringen.

Hvis vi skal fastholde vores position som digital frontløber, skal vi hæve vores politiske ambitioner. Danskerne skal møde en offentlig sektor, der er gearet til fremtiden, og derfor skal vi løbende udvikle vores digitale løsninger, så mødet med det offentlige er lige til, overskueligt og sammenhængende. Derfor kommer vi nu med en række markante initiativer, der sætter endnu mere skub på digitaliseringen, så borgerne får en bedre digital service", siger innovationsminister Sophie Løhde.

Men hvis det offentlige skal udvikle den digitale service, er det nødvendigt, at borgerne har tillid til, at man rundt om i det offentlige håndterer og bruger deres personoplysninger forsvarligt.

Regeringen vil derfor bl.a. give borgerne adgang til et samlet overblik over, hvilke data myndighederne på tværs af den offentlige sektor har om den enkelte, og på sigt hvilke myndigheder der bruger. En model, som allerede i dag kendes fra sundhedsområdet, hvor man på sundhed.dk under MinLog kan se, hvilke medicinoplysninger der er registreret, og hvem der har tilgået dem.

For at øge gennemsigtigheden om det offentliges brug af data vil regeringen også indgå en aftale med KL og Danske Regioner om en konkret plan, der trinvis skal give borgerne et samlet overblik over igangværende sager og indsigt i egne data om fx sygedagpenge, kontanthjælp og boligstøtte på borger.dk. 

Netop et bedre overblik og større indsigt i egne data er centrale temaer i den nye reform, hvor tillid er et nøgleord, siger Sophie Løhde:

Data er i høj grad den lim, vi skal bruge til at skabe større sammenhæng i den offentlige sektor. Og tillid er forudsætningen for, at vi kan gøre det. Den tillid får vi forhøjet, bl.a. hvis borgerne får langt bedre indblik i, hvordan data bruges. Derfor vil vi give borgerne bedre mulighed for at se, hvilke oplysninger der registreres om dem, og hvor og hvordan de bliver brugt i det offentlige. Og vi sætter os et konkret mål om, at tilliden skal stige de kommende år.

Regeringens mål er, at 90 pct. af borgerne har tillid til det offentliges behandling af data inden 2024. Af dem skal 60 pct. af borgernes tillid være ’høj’. 

I dag har 83 procent tillid til, at det offentlige behandler data forsvarligt, hvoraf 37 pct. har høj tillid.