Ny undersøgelse: Tilfredsheden med Digital Post stiger

17-10-2018

En ny undersøgelse viser, at tilfredsheden med Digital Post fra offentlige myndigheder er steget blandt både borgere og virksomheder siden 2016.

I en ny undersøgelse foretaget af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Epinion erklærer hele 84 procent sig tilfredse med den digitale løsning. Det er en stigning fra 2016, hvor tilfredsheden lå på 81 procent.

Det er positivt, at så mange borgere er tilfredse med Digital Post – og at tilfredsheden til og med stiger. Danskerne er generelt gode til at tage de digitale muligheder til sig og udnytte, at de på den måde nemt kan tjekke post fra det offentlige, når det passer dem, siger innovationsminister Sophie Løhde og fortsætter: Men vi skal stadig fokusere på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Det gælder særligt i forhold til virksomhederne, hvor tilfredsheden ikke er høj nok. Det skal vi forbedre.

Når offentlige myndigheder kommunikerer med borgerne, sker det hovedsagligt via Digital Post, som bl.a. kan tilgås på borger.dk. Og det er langt de fleste borgere tilfredse med.

Undersøgelsen viser, at virksomheder ikke i samme grad som borgerne er tilfredse med Digital Post. Tilfredsheden er dog stigende. Mens den i 2016 lå på 54 procent, er tilfredsheden nu oppe på 62 procent. Stigningen kan bl.a. hænge sammen med, at nogle virksomheder siden februar 2017 har haft mulighed for at logge ind og læse deres digitale post fra det offentlige med deres private NemID.

Alligevel er der plads til forbedring, for 21 procent af virksomhederne er decideret utilfredse med Digital Post. Derfor arbejder Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen også med nye tiltag, som er målrettet virksomhederne for at gøre det nemmere for dem. Generelt skal borgernes og virksomhedernes digitale møde med det offentlige blive både nemmere og mere overskueligt.

Innovationsminister Sophie Løhde præsenterer derfor snart en delreform om bedre digital service som en del af regeringens Sammenhængsreform.

Fakta om Digital Post

Som led i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15 vedtog Folketinget i juni 2012 ’Lov om Offentlig Digital Post’.

  • Loven indebærer, at det er obligatorisk for borgere og virksomheder at have en digital postkasse, hvor man kan modtage digital post fra det offentlige.

  • 4,8 mio. borgere over 15 år er omfattet af ’Lov om Offentlig Digital Post’.

  • 91 procent af dem – 4.395.889 borgere – er tilmeldt Digital Post. De resterende er fritaget.

  • 798.000 virksomheder er registreret aktive CVR-numre, og 793.804 virksomheder er tilmeldte Digital Post.