Regeringen lægger ikke op til nedskæringer på skattevæsenet

29-10-2018

Flere medier har i sidste uge fejlagtigt skrevet, at regeringen lægger op til besparelser på skattevæsenet. Det er ikke korrekt.

Med finanslovforslaget for 2019 lægges der ikke op til besparelser på skattevæsenet i 2022. Der er siden finansloven for 2016 samlet set prioriteret mere end 12 milliarder kroner til skattevæsenet. Der er således også tilført midler til skattevæsenet på regeringens finanslovforslag for 2019.

Det er helt normal praksis, at der teknisk er fald i bevillingerne på finansloven, når man ser fire år frem. Det er udgangspunktet på alle statslige driftsområder og dermed også på skatteområdet. Det afspejler, at finansloven er ét-årig, og at man i udgangspunktet kun fastlægger bevillingerne et år ad gangen. Det samme gælder i øvrigt aftaler med kommuner og regioner om deres økonomi. 

Budgetteringen i finanslovens budgetoverslagsår (2020-2022) er således en teknisk budgettering, der ikke afspejler regeringens endelige politiske prioriteter. 

Det er derfor ikke korrekt, når det angives, at der er planer om at spare på skattevæsenet i 2022.