Bred enighed om nationale mål for udviklingen af den offentlige sektor

29-09-2018

Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, FTF og Akademikerne er enige om fire nationale mål som pejlemærker for, hvordan den offentlige sektor skal udvikles de kommende år. Med en erklæring, som alle parter har underskrevet, er der enighed om, at alle vil trække i samme retning for fremover at kunne give borgerne bedre velfærd.

I Danmark har vi en god og tryg velfærd. Men der er også områder, hvor borgerne møder systemer, der ikke hænger sammen. Hvor medarbejderne oplever meningsløse regler og skemaer, der tager tid fra kerneopgaven. Og hvor der er for meget fokus på systemet fremfor resultater for borgerne. Det kalder på opmærksomhed og handling.

Det er udfordringer, som ingen kan løse på egen hånd. Hverken Folketinget, kommunerne, regionerne eller faglige organisationer. Det kræver, at alle arbejder i samme retning, og det er der enighed om mellem regeringen og repræsentanter for kommuner, regioner og medarbejdere.

Som opfølgning på topmødet om nationale mål for udviklingen af den offentlige sektor, som blev holdt 21. september, offentliggør regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, LO og Akademikerne en erklæring. Med erklæringen bebuder parterne, at de er enige i de fire nationale mål for, hvordan den offentlige sektor skal udvikles, og at alle skal og vil trække i samme retning både lokalt og nationalt for fremover at levere bedre velfærd til borgerne.

De fire mål er:

  1. Borgerne skal mødes af en sammenhængende offentlig sektor

  2. Mere frihed og tid til velfærd

  3. Danmark skal have en offentlig sektor, der sikrer velfærd af højeste kvalitet

  4. Attraktive offentlige arbejdspladser med tillid til fagligheden og borgeren i centrum

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

Hvis vi skal lykkes med at give borgerne endnu bedre kvalitet og velfærd, så skal vi arbejde sammen. Det nytter ikke noget, at vi har gode intentioner på Christiansborg, hvis ikke kommunerne, regionerne og medarbejdere er enige i retningen. Derfor er jeg glad for, at vi med målene nu har en fælles retning, som vi alle arbejder hen imod, så vi kan løfte velfærden til gavn for borgerne.

Med erklæringen er parterne enige om at arbejde for at indfri målene på hvert deres område og fortsætte samarbejdet og dialogen om, hvordan de bedst får målene realiseret på de offentlige arbejdspladser til gavn for borgerne.

KL’s formand, Jacob Bundsgaard, siger:

Folketinget og ministerierne skal blive bedre til at arbejde på tværs. Hvis vi skal kunne levere kvalitet i velfærden samtidig med, at vi bliver flere ældre, flere børn og færre i den erhvervsaktive alder, så er vi nødt til at skabe bedre sammenhæng og tættere dialog.

Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner, siger:

Vi har i regionerne arbejdet med nationale mål på sundhedsområdet i flere år, og vores erfaringer er, at det er helt afgørende, at målene omsættes decentralt og lokalt. På den måde får vi befolkningen, de ansatte og systemerne med, når der skal leveres på målene. De nationale mål for den offentlige sektor vil på samme måde kunne sætte retning for, hvordan vi fortsat udvikler den offentlige sektor til gavn for borgerne.

LO’s formand, Lizette Risgaard siger:

Udviklingen af den offentlige sektor er naturligvis ikke gjort med denne erklæring. Men det nationale samarbejde, som erklæringen er udtryk for, kan inspirere til et øget, forpligtende samarbejde ude på de enkelte arbejdspladser; dér hvor velfærden skabes i mødet mellem medarbejdere og borgere.

Formanden for hovedorganisationen FTF, Bente Sorgenfrey, siger:

Den fælles erklæring er et vigtigt signal om, at der ikke findes quick-fixes: Udviklingen af den offentlige sektor er noget, vi skal samarbejde om. Næste skridt bliver at sikre opfølgning på de valgte indikatorer. Ikke mindst at inspirere til, at der også indgås lokale partnerskaber, der kan konkretisere de nationale mål, så de giver mening for borgerne og for de medarbejdere i den offentlige sektor, som skal indfri ambitionerne.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, siger:

Vi tager et vigtigt skridt, når vi sammen sætter retning for den offentlige sektor med nationale mål. Indfrielsen af målene sker ikke fra den ene dag til den anden. Skal de ud at leve på de enkelte arbejdspladser, skal vi sikre ledelse af høj kvalitet. Vi skal sikre, at lederne har rum til at lede, så de sammen med medarbejderne og borgerne kan finde de bedste løsninger.

Læs erklæring om nationale mål